Meandre, entitat dedicada a la preservació del patrimoni natural de Manresa i el Pla de Bages, ha informat que, gràcies a l'entesa entre ells i l'Ajuntament de Rajadell amb la propietat, aquesta es farà càrrec de la despesa de restauració i de senyalització del corriol i del projecte de replantació d'exemplars de bosc de ribera que va talar el novembre passat, fet que Meandre va denunciar.

L'entitat ho ha aprofitat per insistir en les crítiques que ja va fer en el seu dia a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) quan els va reclamar informació de la tala. «Volem mostrar la nostra preocupació per la deixadesa i la manca de professionalitat que ha demostrat. És preocupant que es doni un permís de tala sense tenir en compte les directrius del Pla tècnic de gestió forestal aprovat, ni les directrius del POUM de Rajadell , ni del PDU del Bages», recorda.