El ple de l'Ajuntament de Manresa va tenir, dijous a la nit, un final abrupte amb l'alcalde Marc Aloy (ERC) donant per tancada la sessió per posar punt i final a una disputa dialèctica amb la presidenta del grup municipal de Fem Manresa, Gemma Boix (5:22:35).

La polèmica situació té el seu origen en la pregunta presentada pel grup de Fem sobre les gestions realitzades per garantir que es pugui avortar a la Catalunya Central (5:16:50). L'alcalde Marc Aloy intervé (5:17:50) fent precisions sobre la pregunta. Gemma Boix demana permís per repreguntar. L'alcalde consulta amb el secretari municipal si es pot repreguntar, aquest respon que un cop, i l'obté (5:19:45). Boix li diu a l'alcalde que no havia respost a la pregunta. Reitera que el seu grup vol saber quines havien estat les gestions realitzades amb el patronat d'Althaia i quan seria la propera reunió. L'alcalde respon (5:20:16) que "vosaltres podeu fer les preguntes que vulgueu i jo responc allò que crec que he de respondre. I si vull no li responc. No tinc cap obligació a respondre en el ple d'avui". Explica que la pregunta de Fem està mal plantejada, perquè el ple no va aprovar garantir l'avortament a l'Hospital Sant Joan de Déu sinó garantir el dret de les dones del territori de la Catalunya Central a l'avortament, que aquest dret qui l'ha de garantir és el Servei Català de la Salut i és amb aquest ens amb qui s'està fent la feina per complir-ho. I que quan hi hagi més informació es traslladarà als grups municipals.

La presidenta de Fem Manresa vol tornar a intervenir perquè consti en acta (5:21:49). L'alcalde no ho permet. Diu que "si hi ha un reglament és per seguir-lo. Em sap greu. Aquesta pregunta ha entrat aquesta tarda". Boix intenta intervenir per explicar per què s'havia presentat poc temps abans de l'inici del ple. L'alcalde li diu que no té la paraula (5:22:10) ni la tornarà a tenir. Boix insisteix que necessita tenir un altre torn d'intervenció. L'alcalde (5:22:16) li diu que li sap greu però "això no és un circ, és un ple. Hi ha un reglament". Boix intenta intervenir un altre cop i l'alcalde dona per finalitzada la sessió.