El voluminós treball realitzat per la interventora municipal, Mariona Ribera, en forma d'informes de control de l'Ajuntament de Manresa va centrar la major part del ple celebrat dijous. Els grups de l'oposició van aprofitar per alertar públicament de les múltiples incidències que reflectien sobre el funcionament administratiu i per expressar la seva preocupació.

La resposta del govern d'ERC i Junts per Manresa va ser deixar clar que no hi havia ni una il·legalitat, però sí marge de millora de gestió.

Va obrir el foc Andrés Rojo, de Ciutadans, que va afirmar que del que s'estava parlant era de factures sense contracte previ, situacions que dificultaven que la intervenció pogués fer el necessari seguiment, la no comprovació d'aplicació de tarifes, el no respecte de terminis estipulats, problemes amb les notificacions i manca de criteris objectivables. «Aspectes greus que s'han de resoldre de forma urgent», va dir.

Tot seguit, Jordi Trapé, de Fem Manresa, va reiterar la preocupació per les factures detectades sense contracte previ, la no presentació de documentació justificativa per part de concessions i la no realització d'arqueigs de màquines de recaptació. «Tenim tants errors», va dir, que es feia difícil estudiar-los tots.

Felip González, del PSC, va voler posar la situació en context i va explicar que una auditoria d'aquest volum i abast, presentada en conjunt, «fa impossible matisar informes que són matisables».

Va dir que els informes «ens han de preocupar perquè no complim amb totes les especificacions», però va recordar que era una feina feta precisament per posar al descobert «febleses, no il·legalitats».

Ja des del govern, l'alcalde Marc Aloy (ERC) va seguir per aquesta mateixa línia. Va recordar que de l'informe presentat l'any passat, «la majoria d'aspectes han estat resolts». Va dir que el nou informe mostra altres marges de millora i que si s'aprofita per aconseguir una administració més eficient, s'haurà actuat com cal.

Va explicar que el mes de maig es presentarà un pla estratègic de subvencions, que també servirà per millorar administrativament. Va recordar que la majoria de subvencions s'atorguen per lliure competència i no de forma directa.

La regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, va mostrar el seu neguit pel fet que l'oposició hagués fet un capmàs amb un informe que és precisament això i circumscrit a un període concret, ja que, per exemple, «el de les hores extraordinàries és un tema resolt».