Aquestes dues tortugues mortes eren dilluns a la nit a sobre d'un armariet de serveis de la carretera de Santpedor, a la vorera contrària de la plaça Mallorca. Eren exemplars d'uns quinze centímetres, malauradament, tots dos sense vida.