Enginyeria Sense Fronteres (ESF) fa més de vint anys que treballa per a la consecució d'una societat internacional justa vetllant pel compliment dels drets humans fonamentals en els territoris en els quals té presència. La nostra missió se centra en els drets i processos més directament relacionats amb la provisió de serveis bàsics i la gestió dels recursos i el territori.

Un fonament dels drets humans és el dret a la terra, que no sol centrar molta atenció però que és de vital importància. Fa referència al dret a utilitzar, controlar i transferir una parcel·la, incloent-hi l'ocupació, el gaudi i la utilització de la terra i els seus recursos constituint una base per garantir l'accés a una alimentació i habitatge dignes.

En molts països, l'accés a la terra i els drets sobre aquesta solen estar basats en un sistema jeràrquic en el qual els més pobres no tenen cap seguretat sobre la tinència de la terra. Aquest control ha estat històricament un instrument d'opressió i de colonització, de vulneracions dels drets humans i de conflictes socials.

Aquest fet es materialitza a El Salvador, on amb ESF realitzem projectes de cooperació internacional des dels inicis. El Salvador és un estat que no coneix història sense conflictes territorials, alguns dels quals estan relacionats amb l'explotació del territori i la capitalització dels recursos naturals.

Un exemple el trobem al municipi de Nejapa, al cinturó industrial de San Salvador. Tot i que es troba sobre el segon aqüífer més important del país, fins al 2016, el 40% de la població d'aquest municipi no tenia accés a l'aigua i el riu baixava contaminat de residus industrials. Aquest fet es donava perquè el recurs era privatitzat per Coca-Cola. La multinacional utilitza, com a mínim, dos litres d'aigua per produir un litre de refresc i, paradoxalment, és una beguda consumida amb freqüència per un terç dels centreamericans. El 2015, per lluitar contra aquesta situació, la població es va organitzar per impedir l'explotació dels mantells aqüífers que realitzen les empreses de Coca-Cola i Jumex, amb una aturada de la producció durant aproximadament un mes.

Aturar la degradació

Un altre exemple el trobem al sud-oest del país, on la Mesa Territorial de Río Paz es va coordinar amb el Ministeri de Medi Ambient i Recursos Naturals (MARN) per desembussar la part baixa de la conca del riu Paz, on s'acumulaven dipòsits de materials provinents de l'erosió de les parts altes. Al mateix temps, es buscava aturar el creixement dels cultius de tipus extensiu i comercial (canya de sucre, cafè, pastura per al bestiar), que provocaven un intens procés de degradació dels sòls i uns alts nivells de contaminació per l'ús d'agroquímics. En aquest sentit, es va exigir al MARN i a institucions competents que apliquessin els marcs legals que regulaven, sancionaven i prohibien les empreses privades i es dignifiqués la vida de les comunitats i famílies rurals.

També, al nord-est del país, s'han anat creant aliances per protegir el riu Sapo, riu curt, d'aproximadament 20 km, i de gran valor biològic, ambiental i natural, amenaçat greument pel creixement descontrolat del turisme, l'aparició de nous assentaments humans, la mala gestió dels residus, els projectes de construcció de rescloses hidroelèctriques, la tala descontrolada, i la caça i la pesca furtives, entre d'altres.

Actualment, a ESF, juntament amb Justícia Alimentàri, estem desenvolupant un projecte per contribuir a l'exercici efectiu dels drets col·lectius dels pobles centreamericans sobre els béns naturals. Té com a objectiu reduir els riscos de la violació dels estats cap a les defensores dels drets humans, dels béns naturals i del territori, per la seva condició de vulnerabilitat. Les beneficiàries seran les defensores i defensors dels drets humans, especialment les dones, amb l'objectiu que assoleixin més influència en les accions governamentals i l'opinió pública nacional i internacional.

Campanyes d'incidència política

L'empoderament dels defensors i defensores, com a subjectes polítics de les transformacions que lideren als seus territoris, ha d'anar acompanyat del posicionament de la comunitat internacional i de l'afinitat amb altres moviments de base arreu del món per garantir de manera efectiva el dret a la terra. Amb la intenció de teixir aquest entramat de solidaritat internacional, a ESF durem a terme campanyes d'incidència política denunciant casos de vulneració de drets humans a Centreamèrica que tenen a veure amb l'accés a la terra i el control dels seus recursos. El propòsit és dur aquests casos a l'opinió pública a través de la denúncia via parlamentària i a les institucions europees, alhora que se'n farà difusió en campanyes comunicatives adreçades a tota la població.

Els nostres hàbits de consum, així com les nostres accions quotidianes, tenen conseqüències en llocs remots d'arreu. Cal donar visibilitat i reconeixement als processos organitzatius i de lluita col·lectiva com els exposats en aquest article perquè també són referents per a les nostres reivindicacions locals. Hem de tenir present que la lluita pels drets humans a Centreamèrica també és la lluita pels drets humans arreu del món.