Avui, 11 de maig, ha entrat en vigor arreu de l'estat la nova normativa de trànsit que redueix la velocitat màxima permesa a 30 km/h a la major part dels carrers de pobles i ciutats. Amb aquest objectiu, aquest matí ja han començat a Manresa els treballs de substitució i nova instal·lació de senyalització vertical de límit de velocitat.

En aquesta primera fase es retirarà la senyalització contradictòria i se senyalitzaran els carrers a 30 km/h amb la senyalització vertical. Aquesta mesura afecta a tots els carrers de Manresa, excepte a les travessies com carretera de Viladordis, Pujada Roja (Ctra. de Vic), carretera d'igualada (C-37z) i el Polígon Industrial de Bufalvent, que es mantenen a 50 km/h.

En una segona fase es senyalitzarà horitzontalment amb pictogrames de límit de velocitat 30 en els inicis de la limitació de velocitat 30 km/h i altres recordatoris a l'interior de la ciutat.

Aquestes mesures inicials s'aniran completant amb altres mesures que s'aniran implantant en el decurs de l'any com són campanyes informatives i de sensibilització, increment dels radars pedagògics implantats a la ciutat i una transformació progressiva de l'espai públic.

Les mesures de transformació de l'espai públic que s'aniran realitzant per tal de fer més efectiva la reducció de velocitat són modificacions del traçat en alçat (elements reductors de velocitat en zones escolars o especialment sensibles), modificacions dels traçats amb planta (reduint carrils de circulació amb pintura) o bé amb millores en la urbanització (mesura més costosa i que s'anirà fent progressivament).

Els objectius principals de Ciutats a 30 són la millora de la seguretat dels vianants i reduir l'accidentalitat i la gravetat de les lesions, millorar la coexistència amb altres modes de mobilitat més sostenible, millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació acústica.