L’institut Lluís de Peguera de Manresa ha rebut una allau de peticions per cursar primer d’ESO el curs vinent. 195 sol·licituds en primera opció, quan l’oferta de places disponibles és de 120. Hi ha, doncs, 75 estudiants que no podran accedir al centre triat en primera instància tret que l’Administració decideixi ampliar-les.

La preinscripció a primer d’ESO i també al primer curs d’ensenyament infantil obligatori, el de P3, ha finalitzat i ja s’han publicat els barems definitius d’accés als centres en funció de la puntuació que ha obtingut cada família i del sorteig que s’ha dut a terme per dirimir aquells casos en què hi ha més demanda que no pas oferta. A primer d’ESO, i centrant-nos només en els instituts públics, n’hi ha dos que tenen més sol·licituds que no pas places: el Lluís de Peguera i el de Cal Gravat. En el cas del primer curs obligatori d’educació infantil, hi ha 8 escoles que no donen a l’abast, i 13 que no han acabat d’omplir les places disponibles.

Del març al juny

La preinscripció dels alumnes que han de començar el primer curs de secundària, i el primer obligatori de primària és un dels mal de caps de pares i mares aquests dies. El procés va començar a mitjans del passat mes de març i no s’acabarà fins el juny vinent, quan s’hagi de fer la matriculació definitiva.

Dels sis instituts públics que hi ha a Manresa el Peguera és el que té més demanda en primera opció per fer primer d’ESO. 195 estudiants han sol·licitat plaça, però només té capacitat per acollir-ne 120: quatre grups de 30 alumnes, dels quals 24 són el que anomenen ordinaris, i 6 amb necessitats especials. L’Institut de Cal Gravat, que també ofereix 120 places, ha rebut 126 sol·licituds, amb la qual cosa 6 es podrien quedar a fora. En canvi a la resta de centres de secundària han quedat places buides. El Guillem Catà té tres grups de 30 alumnes, 90 en total, l’han triat 56 estudiants; al Lacetània tenen 25 places lliures - 95 primeres opcions per 120 places-; el Pius Font i Quer ha tingut 91 sol·licituds també per 120 places i l’institut Manresa Sis al barri del Xup ofereix dos grups que suposen 60 places en total. Té 52 demandes per fer primer d’ESO.

Els centres concertats que ofereixen ESO són un punt i a part. En general mantenen els alumnes que han acabat primària al mateix centre i n’entren de nous que per les circumstàncies que siguin canvien de centre. Tret de La Salle, que ha rebut 56 sol·licituds la majoria de les quals provenen de la Vedruna, la resta han tingut entre 9 i 2 sol·licituds en primer opció per cursar primer d’ESO.

També és un punt i a part la preinscripció a P3, el primer curs del segon cicle d’educació infantil i que és quan comença l’ensenyament obligatori. De les 21 escoles públiques i concertades que hi ha a Manresa i tenint en compte la primera opció, en 8 hi sobren places i a les 13 restants, en canvi, no han acabat d’omplir. Hi ha 45 famílies que no podran accedir al centre que van triar en primer lloc,i n’han quedat 112 de buides a altres centres. A l’hora de fer la preinscripció Ensenyament demana que es triï més d’una escola en funció de les preferències de les famílies. Si el nen o nena no entra a la primera opció es passa a la segona i així anar fent. Ensenyament també en pot assignar una d’ofici.

La demanda

L’escola Les Bases, Pare Algué, Renaixença, La Salle, Ítaca, La Sèquia, Puigberenguer i Oms i de Prat són els centres que tenen més demanda que no pas oferta. Qui ha rebut més sol·licituds és La Sèquia. Un total de 54.

En el cas de primer d’educació infantil, que és quan els nens i nenes inicien la seva etapa a l’ensenyament obligatori, els grups són de 22 alumnes: 18 d’ordinaris i 4 amb necessitats especials. A Manresa hi ha 9 escoles que ofereixen 22 places de P3; 11 que n’ofereixen 44 -el que s’anomena dues línies- i una, que és la Joviat, que n’ofereix 3, amb 66 places. En total hi ha més oferta que demanda. S’han fet prop de 700 preinscripcions i s’ofereixen 748 places.

Preinscripció i matriculació

El procés de preinscripció al primer curs d’educació infantil i al primer de secundària va començar el passat 15 de març. Enguany ha sigut bàsicament telemàtic tret d’excepcions en les quals es podia demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Ensenyament (OME) de l’Ajuntament de Manresa o als propis centres. Posteriorment es van publicar les llistes de sol·licituds en primera opció i el 7 de maig les mateixes llises ja baremades amb la puntuació de cadascú. El 7 de juny s’han de publicar les definitives i ja es podran fer les matriculacions.