La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ubicada a l'antic edifici de les Germanetes dels Pobres i que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, ha atès durant el 2020 un total de 865 persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Ho ha fet a través dels tres programes que es porten a terme al centre: el Servei de Dutxes i Bugaderia Social, que estat utilitzat per 397 persones, el Centre Residencial d'Emergències Socials, que ha atès a 42 persones, i el Programa d'acollida de persones refugiades, que ha acollit 426 persones sol·licitants d'asil.

Higiene personal en condicions dignes

El Servei de Dutxes i Bugaderia Social ofereix a persones vulnerables la possibilitat de fer la seva higiene personal en condicions dignes. Hi pot accedir tothom qui ho necessiti i està obert dues tardes i un matí a la setmana. Durant el 2020 es van fer un total de 2.430 dutxes, una mitjana de 24 cada dia que el servei va estar obert. De les 397 persones que en van fer ús, 304 eren homes, 45 dones i 48 menors d'edat, sent la franja d'edat més nombrosa la de 18 a 25 anys, que va representar un 27% del total, seguida de la de més de 70 anys, amb un 17%, i la de 30 a 40, amb un 16%. Un 51% de les persones ateses residia a Manresa i un 68% vivia en situació d'ocupació.

Primer any de Centre Residencial d'Emergències Socials 

El 2020 ha estat el primer any de funcionament del Centre Residencial d'Emergències Socials, un servei que té com a objectiu cobrir temporalment les necessitats bàsiques de famílies i persones que s'han trobat sense llar de manera sobrevinguda i oferir el suport necessari per poder recuperar la capacitat de viure de manera autònoma. Disposa de 9 habitacions destinades a persones soles o famílies amb menors d'edat al seu càrrec, i té una capacitat màxima de 18 places. Les persones que hi accedeixen són derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa.

 Durant el 2020, el centre ha atès 42 persones, de les quals 20 van ser homes, 10 dones i 12 menors d'edat, amb una mitjana d'edat de 35 anys i una durada mitjana de l'estada de 53 dies.

 Acollida de persones refugiades

Pel que fa al programa d'acollida de persones refugiades, durant el 2020 ha atès 426 persones, de les quals 187 es van incorporar al programa aquest mateix any. Els principals països d'origen van ser Colòmbia, amb 46 persones, Hondures, amb 24, Veneçuela, amb 23, El Salvador, amb 17 i Geòrgia, amb 16. En total, es van acollir persones de 19 nacionalitats diferents. Cal assenyalar que un 43% de les persones ateses  tenia menys de 17 anys i un 66% entre 18 i 30 anys.

 El programa consta de dues fases. En la primera les persones resideixen a la Llar Sant Joan de Déu, tenen cobertes totes les seves necessitats bàsiques i reben atenció individualitzada per poder portar una vida autònoma fora de la Llar, en la segona fase de quan han de deixar la Llar per començar a viure en un habitatge de lloguer, i també trobar una feina, tot i que continuen rebent suport sòcioeducatiu per part dels/de les professionals del centre.

 Les persones ateses han rebut cursos de llengua catalana i castellana, formació laboral, suport en el procés d'inserció laboral, assessorament jurídic, atenció psicològica i atenció sanitària.