La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, a l’antic edifici de les Germanetes dels Pobres i que gestiona la Fundació Germà Tomàs Canet, de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, ha atès durant el 2020 865 persones en situació de vulnerabilitat. Ho ha fet a través dels tres programes que s’hi porten a terme: el servei de dutxes i bugaderia social, que han utilitzat 397 persones; el centre residencial d’emergències socials, que ha atès a 42 persones, i el programa d’acollida de persones refugiades, que ha acollit 426 persones sol·licitants d’asil.

24 dutxes al dia de mitjana

Al servei de dutxes hi pot accedir tothom qui ho necessiti i està obert dues tardes i un matí a la setmana. Durant el 2020 es van fer un total de 2.430 dutxes, una mitjana de 24 cada dia que el servei va estar obert. De les 397 persones que en van fer ús, 304 eren homes, 45 dones i 48 menors d’edat, sent la franja d’edat més nombrosa la de 18 a 25 anys (el 27%), seguida de la de més de 70 anys (un 17%), i la de 30 a 40 (un 16%). Un 51% dels atesos residia a Manresa i un 68% vivia en situació d’ocupació.

El 2020 ha estat el primer any de funcionament del centre residencial d’emergències socials, que té com a objectiu cobrir temporalment les necessitats bàsiques de famílies i persones que s’han trobat sense llar de manera sobrevinguda i oferir-los el suport necessari per recuperar la capacitat de viure de manera autònoma. Disposa de 9 habitacions per a persones soles o famílies amb menors d’edat al seu càrrec, i té una capacitat màxima de 18 places. Les persones que hi accedeixen són derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament.

Durant el 2020, ha atès 42 persones; 20 homes, 10 dones i 12 menors d’edat, amb una mitjana d’edat de 35 anys i una durada mitjana de l’estada de 53 dies.

Pel que fa al programa d’acollida de persones refugiades, durant el 2020 ha atès 426 persones, 187 de les quals s’hi van incorporar aquest mateix any. Els principals països d’origen van ser Colòmbia (46 persones), Hondures (24), Veneçuela (23), El Salvador (17) i Geòrgia (16). En total, es van acollir persones de 19 nacionalitats diferents. Un 43% tenia menys de 17 anys i un 66% entre 18 i 30.

El programa consta de dues fases. En la primera les persones resideixen a la Llar Sant Joan de Déu, tenen cobertes totes les necessitats bàsiques i reben atenció individualitzada per portar una vida autònoma fora de la Llar. En la segona han de deixar la Llar per començar a viure en un habitatge de lloguer, i trobar una feina, tot i que continuen rebent suport socioeducatiu per part de professionals del centre. Les persones ateses han rebut cursos de català i castellà, formació laboral, suport en el procés d’inserció laboral, assessorament jurídic, atenció psicològica i atenció sanitària.