L’Ajuntament de Manresa ha acordat un conveni amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per la qual aquesta societat cedeix 40 habitatges, que es destinaran a lloguer social per a persones o famílies amb risc de vulnerabilitat. El conveni és per a quatre anys, prorrogables, i permetrà anar en la línia de donar compliment a l’objectiu de facilitar l’obtenció de més habitatge social a la ciutat. Durant aquest temps, la societat municipal FORUM s’encarregarà de gestionar els immobles per tal de donar resposta a necessitats habitacionals de persones en risc d’exclusió de la ciutat.

El conveni preveu que la cessió es fa en règim d’usdefruit, de manera que la Sareb rebrà la quantitat de 125 euros per als habitatges que estiguin lliures, i 75 per a aquells que es trobin ocupats.

L’acord amb la Sareb ha estat negociat pel govern municipal i signat per FORUM, que serà el responsable de la cessió. La iniciativa parteix de l’objectiu de l’Ajuntament de d’incrementar la borsa d’habitatge social de la ciutat i d’aconseguir que els grans tenidors posin a disposició els seus habitatges.

Dels 40 habitatges que inicialment cedirà la Sareb, 20 estan lliures i 20 estan actualment ocupats. D’aquesta manera, la iniciativa dona l’oportunitat de regularitzar situacions d’ocupació a la ciutat, així com situacions d’infrahabitatge

El regidor d’Habitatge, Jamaa El Barki, ha manifestat que l’acord “representa una important incorporació d’habitatge social a la ciutat, cosa que ha de permetre afrontar millor la gran dificultat d’accés habitatge i, juntament amb altres mesures que es van aprovant i amb coordinació amb l’Agència Catalana de l’habitatge, planificar amb més eines la situació actual”.

El regidor recorda que la propera finalització de la moratòria de desnonaments lligada amb la fi de l’estat d’alarma, s’ha de combatre amb eines i recursos, i hi afegeix que “l’estat ha de valorar l’impacte d’aixecar la moratòria, en el cas que no aprovin un paquet de mesures i recursos habitacionals efectius per a les persones, vinculats a un hipotètic pacte d’habitatge estatal que no acaba d’arribar”.

El regidor explica que l’acord assolit amb la Sareb aporta solucions i és una bona passa conjunta. Tanmateix, recorda que és voluntat de l’Ajuntament de Manresa exigir als grans tenidors una actitud responsable en relació al parc d’habitatge molt sovint abandonat i tractat com un simple actiu d’especulació financera. En relació a això, assegura que els acords que es puguin obtenir, no faran que l’Ajuntament de Manresa abandoni la voluntat d’emprendre les accions necessàries per al compliment de la llei del dret a l’habitatge i la consecució de la seva funció social.