La Sareb cedirà a l’Ajuntament de Manresa 40 pisos, que es destinaran a lloguer social per a persones en risc d’exclusió. El conveni té una vigència inicial de quatre anys, renovables. Durant aquest temps, la societat municipal Forum s’encarregarà de gestionar els immobles, que no se sap encara quins són. Vint pisos estaran lliures i vint més ocupats.

El conveni preveu que la cessió sigui en règim d’usdefruit, de manera que la Sareb rebrà 125 euros pels pisos lliures i 75 pels ocupats, que pagarà l’Ajuntament. La companyia informa que els pagaments es destinaran, principalment, per fer front a les despeses d’assegurances i de comunitat, i que el consistori assumirà els càrrecs de gestió dels habitatges, el manteniment ordinari i l’IBI.

Malgrat valorar positivament l’acord amb la Sareb, el regidor d’Habitatge, Jamaa El Barki, ha recordat que és voluntat de l’Ajuntament exigir als grans tenidors una actitud responsable en relació al parc d’habitatge molt sovint abandonat i tractat com un simple actiu d’especulació financera. Ha assegurat, per tant, que els acords que es puguin obtenir no faran que l’Ajuntament abandoni la voluntat d’emprendre les accions necessàries per al compliment de la llei del dret a l’habitatge i la consecució de la seva funció social. Ha mostrat preocupació per la finalització de la moratòria de desnonaments.

Sobre la ubicació dels habitatges, el consistori ha explicat que «ara s’acaba d’iniciar el procés amb la signatura del conveni» i que, «a partir d’ara, la Sareb proposarà pisos de la seva propietat per cedir-los, i l’Ajuntament anirà a fer-hi una inspecció per comprovar que són aptes per viure-hi. I a partir d’aquí es farà la cessió.

Ca la Buresa il·lustra el conveni a la web de la Sareb

L’edifici de ca la Buresa, a la plaça de Sant Domènec, il·lustra el conveni entre l’Ajuntament i la Sareb a la pàgina web de la companyia. Els habitatges del conveni és més que segur que siguin uns altres però la foto queda bé...