Aquest dimarts ha arrencat la Selectivitat 2021. A Manresa, s'examinaran entre avui i divendres de la prova d'accés a la universitat (PAU) 811 estudiants, que són un centenar més que l’any passat. Com ja va passar aleshores a causa de la covid, a Catalunya en general i també a casa nostra, estaran més repartits que en anteriors convocatòries de la selectivitat perquè hi haurà proves en municipis on fins ara no hi havia tribunals. Berga i de Solsona, que ja en van tenir l’any passat, repeteixen. També acolliran proves Igualada, Martorell, Esparreguera i Olesa de Montserrat.

A nivell de Catalunya, la principal novetat d’aquest any és la cessió d’espais per a les proves per part de dues universitats privades, la Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Concretament, la selectivitat 2021 se celebrarà en 225 tribunals (216 el 2020) situats en 62 municipis (63 el 2020) per tal d’evitar els desplaçaments en la mesura del possible, així com les permanències d’espera entre exàmens innecessàries en les seus de les proves.

La Joviat relleva el Peguera com a seu de la ‘sele’ al costat d’UPC, FUB i Lacetània

L’escola Joviat relleva aquest any l’institut Lluís de Peguera com a seu de la selectivitat perquè a l’institut manresà encara hi ha activitat, la qual cosa ha fet incompatible acollir-hi la Prova d’Accés a la Universitat (PAU). El curs passat s’hi va poder fer perquè es va celebrar més tard, el juliol, i l’activitat lectiva al Peguera s’havia acabat del tot.

Un dels cinc tribunals de Manresa estarà a les instal·lacions de la Joviat al carrer de Folch i Torres, a les aules Maeso, per on passaran 107 alumnes de l’Escola Diocesana de Navàs, l’Institut Moianès i de la mateixa Joviat. Els altres tribunals, com és habitual, estaran a la UPC Manresa (dos), a la FUB (un) i a l’institut Lacetània (un). En aquests tres centres s’hi repartiran 376 estudiants, 213 i 115, respectivament. En total, s’examinaran a Manresa 811 estudiants, que són un centenar més que el 2020.

A la UPC Manresa s’examinaran els alumnes de la Fedac Manresa i dels instituts Cal Gravat, d’Auro, Guillem Catà, Pius Font i Quer, Castellet, Miquel Bosch i Jover, Pere Fontdevila i La Salle Manresa. A la FUB, els instituts Gerbert d’Aurillac, Llobregat i Lluís de Peguera. A l’institut Lacetània, els alumnes d’aquest centre i els dels instituts Puig-reig i Quercus. I a la Joviat els ja esmentats.

Berga i Solsona

Berga i Solsona repeteixen com a seus de la ‘sele’, paper que van estrenar l’any passat quan, a causa de la covid, se’n van afegir a les que hi havia tradicionalment per evitar desplaçaments en la mesura del possible, així com permanències d’espera entre exàmens innecessàries. També es fan exàmens a Igualada, Martorell, Esparreguera i Olesa de Montserrat.

L’EPSEM mesurarà la qualitat de l’aire durant les proves amb set sondes

Els aparells formen part del projecte QaireUPC, una iniciativa per fer front a la covid-19

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (UPC Manresa) tindrà set de les 80 sondes de seguiment de la qualitat de l’aire interior que s’instal·laran en diferents espais de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech on es farà fins divendres la prova d’accés a la universitat (PAU),

Les sondes formen part del projecte QaireUPC, una iniciativa de la UPC per fer front a la covid-19. Té com a objectiu fer el seguiment de la qualitat de l’aire interior de la universitat.

En la primera fase del projecte, durant el primer semestre del 2021, s’han avaluat diferents espais dels campus, aprofitant els dies en què hi ha hagut ocupació a les aules, biblioteques, laboratoris i espais de treball. A Manresa se’n van col·locar a la Politècnica i també a la Biblioteca del Campus Universitari.

En aquesta segona fase, s’instal·laran sondes permanents en 80 de les aules on es duran a terme les proves. Es tracta de sondes sense fil (tant pel que fa a l’alimentació com a la connexió) que subministraran dades de concentració de CO2, de temperatura i d’humitat relativa en temps real i que es podran consultar en obert a la pàgina web www.upc.edu/sirena. El sistema generà alarmes i informes a fi de detectar excessos en la concentració de CO2 a les aules.

39.775 alumnes faran la PAU a tot Catalunya

A nivell de Catalunya, un total de 39.775 estudiants (39.914 el 2020) s’han matriculat enguany a la PAU. Del total d’alumnes matriculats, 31.821 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.130 són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer la PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica); i 3.824 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica. 

Entre els alumnes de matrícula ordinària, és a dir, els estudiants que han seguit el segon de batxillerat en el curs escolar 2020-2021, la xifra d’alumnat que farà la PAU és quasi la mateixa de l’any passat: 31.821 estudiants aquesta convocatòria enfront els 31.811 del 2020. No obstant això, enguany han aprovat el batxillerat un 79,33% dels matriculats a segon curs (46.193) enfront del 83,30% del 2020, en què la matrícula a segon de batxillerat va ser de 44.463 estudiants.

Imatge d'estudiants durant l'última selectivitat abans de la pandèmia. Gemma Camps

Pel que fa a l’alumnat de matrícula lliure, que va obtenir el títol de batxillerat en anys anteriors, només es constata un lleuger increment en el col·lectiu d’estudiants que repeteixen PAU (fase general) per millorar nota i que ha augmentat passant dels 363 de l’any 2020 als 410 de la present convocatòria. En la resta de perfils, el nombre d’inscrits és inferior al de l’any passat:

  • Els alumnes lliures matriculats només d’alguna matèria de la fase específica són 3.174 (3.224, el 2020),
  • Els qui repeteixen PAU perquè la van suspendre són només 413 (579, el 2020),
  • I també són menys els inscrits com a estudiants que han realitzat el 2n de batxillerat estranger (133 enfront dels 152 el 2020).

Altre cop marcades per les mesures anticovid

Les proves d’enguany segueixen marcades per la covid-19 i aquesta situació ha obligat a continuar adoptant mesures acadèmiques i organitzatives per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats: alumnat, professorat i personal de suport.

Les premisses més importants pel que fa a la seguretat són les següents: no presentar-se al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la covid-19 o estar en situació de quarantena domiciliària. Respectar la distància de seguretat interpersonal.   Ús obligatori de mascareta. Intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció. 

La convocatòria ordinària de la PAU d’enguany mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, també enguany, s’incrementa substancialment donat que s’amplia el nombre d’espais, seus i poblacions on es constituiran els tribunals d’examen.

Estructura de la prova

La PAU es divideix en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de la PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. D’altra banda, en el procés de preinscripció universitària –que determina l’accés als estudis universitaris escollits– l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar, de les quals s’escolliran les dues millors qualificacions.

L’alumnat amb algun trastorn d’aprenentatge (Dislèxia/TDA-TDAH), que hagi sol·licitat examinar-se en tribunal TOE (tribunal ordinari específic) i disposi de carta d’acceptació amb resolució favorable, s’examinarà en el mateix tribunal que la resta d'alumnat del seu centre, agrupats, si escau, en una mateixa aula, donat que aquest col·lectiu d’alumnes disposa de dues hores per a realitzar cada examen i, en el cas d’alumnat dislèctic, s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua.