L’equip de govern d’ERC i JxM va donar compte al ple municipal de la incoació de l’expedient destinat a retirar l’honor concedit al rei Alfons XII consistent en la denominació amb el seu nom d’una via pública de la ciutat de Manresa. El nom serà canviat per passeig de la República.

La resolució de l’alcalde Marc Aloy recorda que per acord del Ple de 24 de setembre de 2020, es va aprovar la proposició que denunciava la sortida de l'Estat espanyol del rei Joan Carles i instava l'Ajuntament a canviar els noms dels carrers que hi ha a la ciutat en homenatge a qualsevol membre de la família reial, així com a estudiar quins reconeixements personals, títols honorífics o medalles d'or ha atorgat la ciutat a qualsevol membre de la família reial, per corregir-ho.

Anteriorment per acord del ple de data 27 de setembre de 2018 ja es va acordar “reprovar el règim monàrquic espanyol fruit d’una dictadura i reiterar que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis. Una República catalana basada en la igualtat, la fraternitat i la llibertat”.