Els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa reunits a la Junta de Portaveus van acordar el tancament del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que va començar a caminar el maig del 2020, en plena pandèmia del coronavirus.

L’últim informe de seguiment del Pla es va presentar al ple de dijous amb un càlcul de 6.070.801 euros destinats a lluitar contra la crisi sanitària i social. Segons l’informe, l’Ajuntament ha estat l’administració pública que més cost ha assumint del pla, amb un 51,16% del total, tot i que aquest mes l’Estat espanyol ha guanyat protagonisme amb una aportació de 515.997 euros per compensar les pèrdues del bus urbà per la caiguda d’usuaris durant la crisi sanitària.

El dotzè informe de seguiment del pla mostra un increment de 584.742 euros (10,66%) en relació a l’avaluació del mes anterior.

En una nota de premsa, l’Ajuntament destaca que continua assumint la major part del cost de les mesures i supera els 3 milions d’euros, amb 3.105.755 euros (51,16% del total), tant per l’aportació de 2.554.200 euros (42,07%) de recursos ordinaris com pel descens d’ingressos de 551.554 euros (9,09%) que s’ha patit per les bonificacions fiscals i l’aturada d’alguns serveis, tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar el cost afegit d’algunes concessions en el moment que es faci la liquidació i el cost de bonificacions i reduccions de les taxes municipals.

En aquest apartat, aquest mes de juny s’han incorporat 68.345 euros més del pressupost municipal corresponents a 40.000 euros destinats a la recàrrega de les targetes moneder per a nens i nenes de famílies en risc d’exclusió social, 14.345 euros de reducció d’ingressos per la taxa de terrasses tardor-hivern 2020-2021 i 14.000 euros de la campanya de suport a les escoles de dansa de la ciutat.

La Generalitat, amb 1.428.919 euros (23,54%), és la segona administració que més diners ha aportat al pla, davant de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 991.601 euros (16,33%).

L’apartat d’altres ingressos, que fins ara tenia un valor quasi testimonial, fa un salt fins als 544.525,71 (8,97%) per la subvenció de 515.997 euros que l’Estat espanyol ha concedit a l’Ajuntament de Manresa, en el marc de Fons Covid-19 de Transport Públic, per compensar la reducció d’ingressos del bus urbà durant el 2020, fruit de la baixada de la demanda del servei a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia.

Si a aquesta quantitat se li afegeixen els 6.000 euros destinats al pla pel Pacto de Estado contra la Violencia de Género en l’àmbit de feminismes i LGTBI, l’aportació directa de l’Estat s’eleva fins als 521.997 euros, que representen el 8,60% del total.

Aquests diners s’afegeixen, en el mateix apartat, als 15.546 euros de patrocinis en activitats culturals i de lleure i als 6.982 euros que els Fons Feder han destinat al projecte de La Canal a través del programa Urbact.