A Manresa des de l’any passat els contractes de lloguer s’han d’ajustar al límit de preus establert per la Generalitat, que tampoc pot superar-se en el cas dels contractes renovats. Dijous, el ple municipal va aprovar demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que la regulació s’apliqui a la ciutat durant 5 anys més.

El ple va aprovar «exercir la iniciativa per a la declaració de Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens», als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats del municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei. Es consideren zones de «mercat tens» aquelles on hi ha una alta demanda d’habitatges.

També es va aprovar sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que procedeixi a la declaració per un període que sigui de 5 anys.

El Parlament de Catalunya va aprovar l’any passat limitar el preu dels lloguers a una seixantena de municipis, entre els quals Manresa, on es considera que hi ha un mercat de lloguers «tens».

Ara, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha tramès un ofici a l’Ajuntament per comunicar el procediment per renovar la declaració del municipi de Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens i recordar la transitorietat de la declaració actual posant de manifest que deixarà de tenir efectes el 22 de setembre de 2021.

El lloguer puja el 33% en 5 anys

El regidor d’Habitatge Jamaa Mbarki va explicar que l’augment substancial de la demanda d’habitatge de lloguer combinat amb la curta durada dels contractes d’arrendament en aplicació de la legislació estatal ha tingut com a conseqüència una escalada forta dels preus que a Catalunya ha crescut a l’entorn del 30% en els últims 5 anys i a Manresa ha estat del 32,86%.

Segons el regidor d’Habitatge, la regulació dels contractes d’arrendament ha de contribuir a fer efectiu el dret a un habitatge digne com passa en països de l’entorn que han introduït sistemes de contenció de preus en les zones en les quals el mercat s’ha tensat molt i es generen dificultats greus d’accés a l’habitatge. A Manresa, segons les dades de l’Agència Catalana de l’Habitatge el preu mitjà de la renda de lloguer és sensiblement inferior a l’index de referència mitjà.

Amb tot, Manresa compleix tots els indicadors per ser declarada àrea d’habitatge tens. «Això ens fa pensar que la foto actual no és del tot dolenta però sí que té una tendència alcista respecte a la qual cal tenir eines reguladores. Per això donem continuïtat a una regulació que ja s’aplica», va dir.