La Diputació de Barcelona i el BBVA han signat un crèdit amb l’Ajuntament de Manresa per valor de 7,6 milions d’euros, dels quals 217.593 euros estan subvencionats per la corporació barcelonina.

Des que l’Ajuntament va recuperar la capacitat d’endeutament, tant el 2019 com el 2020 va signar operacions similars que ja havien estat avançades en els plans pressupostaris i que contemplen aconseguir de les entitats financeres a l’entorn de 30 milions d’euros en 4 anys.

El Programa de Crèdit Local permet als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades reduir els costos financers dels préstecs sol·licitats per a la realització de noves inversions als municipis. D’aquesta forma, les entitats locals també tenen l’oportunitat de poder acollir-se a operacions de préstecs a llarg termini, a actuacions relacionades amb millores a la tresoreria i a línies de préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.