Un centenar d’estudiants del grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa ha participat aquesta setmana en una prova pilot que té com a objectiu instaurar un sistema d’avaluació de competències.

Es tracta de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE), que per primera vegada passarà l’alumnat de segon curs del grau. La prova s’ha pogut desenvolupar gràcies a la dotació d’equips tècnics del Centre d’Innovació en Simulació (CISARC) de la Clínica Universitària, a la metodologia pròpia d’aprenentatge per simulació d’aquest centre i al personal docent format per aplicar-la.

Amb aquesta prova pilot, la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa es converteix en pionera en aquest tipus d’avaluació, que, a llarg termini, es vol acabar introduint com a eina d’avaluació de les competències que ha d’haver assolit l’alumnat durant la seva formació per obtenir el títol de graduat en Infermeria.

En la prova pilot han intervingut una vintena de professionals, entre docents, professors col·laboradors, personal del CISARC, informàtics i voluntaris que fan d’actors en les simulacions. Les proves s’ha fet en dues rodes simultànies amb deu alumnes.

Segons la bibliografia, una ACOE hauria de contemplar entre 20 i 30 escenaris que incloguin el total de competències que cal avaluar. En el cas de la prova pilot que s’ha iniciat en el grau en Infermeria d’UManresa, només ha inclòs cinc escenaris per avaluar les competències de relació i comunicació i de realització de tècniques i procediments específics.

La directora del Grau en Infermeria, Carme Valiente, diu que «ens agradaria que, validada la prova pilot com a eina d’avaluació, superar l’ACOE sigui imprescindible per superar el pràcticum de quart curs i finalitzar els estudis».