La basílica de la Seu ha fet canvis per estar a punt quan hi arribi el frontal florentí restaurat. La valuosa peça del segle XIV encara no s’ha mogut del Museu de la Seu però, mentrestant, el que s’està fent és preparar l’espai del temple on quedarà exposada.

Desmuntatge del retaule de la Mare de Déu de Lourdes per tècniques del CRBMC | ARXIU PARTICULAR

Com va poder avançar aquest diari (vegeu edició del 24 de febrer), l’emplaçament que s’ha triat és la capella de la Mare de Déu de Lourdes. Aquesta capella és la situada a la banda del baptisteri. Al costat d’aquest espai hi ha la capella del canonge Mulet, després la de la Puríssima –on hi ha les banderes del Bruc– i la següent ja és la que acollirà el frontal florentí. S’ha triat aquesta ubicació de la nau perquè és la banda on hi toca menys el sol. També és on hi ha el retaule de l’Esperit Sant (s. XIV).

Personal del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), que tindrà cura de restaurar el frontal, es va encarregar de buidar la capella. En van treure el retaule i la imatge de la Mare de Déu de Lourdes, que es van dipositar a la capella dels Favets –situada al claustre de la Seu– fins que se’ls trobi un emplaçament definitiu. El rector de la Seu, mossèn Joan, es va encarregar d’informar-ne als fidels.

La restauració del frontal es farà amb 125.000 euros del programa Temps de Gòtic, que subvenciona la Fundació la Caixa en conveni amb el Departament de Cultura. Aquesta peça gòtica fa anys que espera una oportunitat per ser exhibida en condicions. Es tracta d’un dels pocs frontals d’altar de l’època que es conserven.

Ara es comprovarà l’estat de la pedra de la capella per garantir que està en condicions d’acollir el retaule, que es preveu que estigui restaurat de cara a l’any vinent.