La nova bústia ètica de Manresa es troba en fase d’al·legacions i un cop aprovada definitivament permetrà denunciar anònimament irregularitats comeses per l’Ajuntament de Manresa i el seu sector públic, empreses municipals i concessions.

Segons la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet i Massana, es tractarà d’un canal de comunicació «fàcil, accessible i segur que permetrà a qualsevol persona fer alertes de forma anònima i amb garanties de confidencialitat sobre possibles males pràctiques o conductes irregulars».

Segons Clotet, la bústia ètica serà un nou instrument de participació i de rendiment de comptes.

La resposta a les comunicacions seran propostes de millora de la situació denunciada, l’obertura d’un expedient disciplinari o s’informarà la Fiscalia del possible delicte.

D’altra banda, les comunicacions no iniciaran un procés administratiu i no tindran efectes de presentació al registre.

S’articula mitjançant una interfície informàtica que facilitarà la presentació de comunicacions com a mitjà per assegurar que l’Administració municipal s’assabenta de determinades conductes. «És un canal que permet tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern», segons Clotet.

L’Ajuntament no vol que la bústia ètica es converteixi en un mitjà per dirimir conflictes o realitzar atacs personals. Per evitar males pràctiques, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb exigències de responsabilitat a les persones que comuniquin fets amb abús de drets o vulneració del principi de bona fe. Això serà complicat en les comunicacions que arribin de forma anònima mitjançant navegadors ocults.

Segons la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, no neix d’una sospita o posicionament negatiu de sobre l’actuació municipal sinó com una eina per reforçar la gestió pública i per palesar la seva honestedat.