L’Ajuntament de Manresa està acabant de perfilar un Pla Integral per la Revitalització del Centre Històric amb la perspectiva dels ajuts que poden arribar dels fons europeus Next Generation per finançar projectes transformadors per a la recuperació de l’impacte de la pandèmia en l’economia.

Segons l’equip de govern d’ERC i Junts «és precisament ara –amb les finances ja sanejades i amb la perspectiva dels Next Generation– quan es pot afrontar un nou Pla Integral amb garanties de poder-lo dotar de pressupost i d’una calendarització efectiva de les actuacions».

Per al govern, la perspectiva dels Next Generation obre la porta a poder planificar a anys vista.

El govern ha assegurat que es tracta d’«un document transversal que implica pràcticament totes les àrees de l’Ajuntament i que necessita el seu temps de debat, que es produeix tant en l’àmbit intern com en l’àmbit extern, amb tots els agents, entitats, comerços, veïns i associacions del Centre Històric».

Sense pla integral

El darrer Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) va estar vigent del 2001 al 2011, a l’època dels alcaldes Valls i Camprubí.

Sobre el fet que el darrer pla integral tingués com a termini final el 2011, el govern assegura que el fet que deu anys després no estigui del tot redactat el nou pla integral «no vol dir que no hi hagi hagut plans diversos de revitalització del Centre Històric al llarg dels anys».

Sempre segons ERC i JxM, el mateix any 2011, quan va entrar el nou govern de l’alcalde Junyent es va posar en marxa un programa que es deia «Vida al Centre Històric», que portava el regidor Antoni Llobet i que contemplava diverses accions, ja que l’impuls del Centre Històric formava part del pla d’acció del govern.

En el mandat següent (juny 2015), l’impuls del Centre Històric també va formar part de l’acord d’investidura i governabilitat entre CiU i ERC.

A final d’aquell mateix any es creava la figura del Comissionat del Centre Històric, que primer va recaure en Adam Majó i més endavant en Pere Gassó. Tots dos van tenir diversos plans d’actuació. La reactivació del Centre Històric també consta com un dels punts principals de l’acord de govern entre CDC i ERC del 2016, i entre JxM i ERC del 2019.

Ha estat en l’actual mandat quan s’ha creat per primera vegada la regidoria del Centre Històric, en substitució de la figura del Comissionat, i a partir d’aquesta s’ha començat a treballar en el Pla Integral, amb la perspectiva dels ajuts que poden arribar dels Fons Next Generation.

En paral·lel, el PAM 2020-2023 també té un apartat específic dedicat al Centre Històric, on s’inclou l’elaboració d’un pla estratègic per a la seva revitalització.

Per tot això, l’equip de govern afirma que «hi ha hagut un treball continuat amb accions diverses que s’han anat portant a terme, encara que no hi hagi hagut estrictament un Pla Integral. Això sí, amb pocs recursos perquè durant molts anys l’Ajuntament ha estat fent ajustaments per sanejar les finances».

Què són els fons europeus Next Generation?

Són un instrument aprovat pel Consell Europeu per contribuir a la reconstrucció dels membres de la Unió Europea, reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de covid-19 i, alhora, impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea. Està dotat de 750.000 milions d’euros, que es desemborsaran als estats membres durant el període 2021-2026.