El 2020 ha estat un any excepcional per la pandèmia de coronavirus i això ha tingut un evident efecte en l’activitat dels centres assistencials. La memòria de Sant Andreu Salut, de Manresa, mostra que la fundació va assolir la xifra rècord de facturació de 17,6 milions d’euros, el nombre d’atesos va ser de 6.548 i la inversió, de 400.000 euros.

Sant Andreu Salut va tenir l’any passat una facturació més alta que els anteriors per dos motius principals.

Un és que, a partir del mes de juny, va passar a incorporar la residència Mont Blanc de Manresa.

L’altre és que els mòduls de finançament per a atendre pacients amb covid-19 són superiors als mòduls per atendre pacients que no tenen coronavirus.

El nombre total d’atesos del 2020 és inferior al d’anys anteriors a causa de les implicacions que ha suposat per l’activitat assistencial habitual l’epidèmia de covid-19.

Cal esmentar, per exemple, el tancament de les unitats diürnes (l’Hospital de dia i els centres de dia a les residències); el tancament durant uns mesos de les consultes externes de l’Hospital Sant Andreu i els constants canvis i adaptacions d’habitacions que es van haver de fer.

Sant Andreu Salut va assolir el 2020 el seu rècord de facturació: 17,6 milions Francesc Galindo. Manresa

La suma de tot plegat és el que ha provocat aquesta disminució del nombre d’usuaris atesos l’any que passarà a la història com el que més feina s’ha fet.

Dels 6.548 atesos, 5.454 van ser a l’Hospital Sant Andreu; 485 a residències i centres de dia i 609 van rebre atenció social i domiciliària.

El director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls, explica en la memòria que l’any 2020, la pandèmia va fer que la societat en el seu conjunt i les institucions sanitàries, especialment, fossin testimonis d’uns fets que no haurien imaginat mai. «Han estat 12 mesos de lluita, de fatiga, de por i de dolor. Però també de reptes immensos, d’adaptació i, al capdavall, d’aprenentatges» que, malauradament, encara no s’ha acabat.

Valls explica que la covid «ens ha convertit en una institució encara més preparada, que sap que, si és indispensable, disposa de l’estructura i les persones per assumir les funcions més pròpies d’un hospital d’aguts o que pot preparar residències per donar resposta a situacions d’emergència».

Recorda que durant tota la pandèmia, l’Hospital de Sant Andreu ha donat suport a l’Hospital de Sant Joan de Déu, de la Fundació Althaia, arribant a tenir el 90% de la seva capacitat ocupada per pacients amb covid-19.

Explica que els professionals es van adaptar, aprenent, gestionant i ajudant-se mútuament. I que, això, de manera similar es va viure a les residències. Persones ateses, familiars i professionals es van haver d’adaptar a una situació extrema, de canvis constants i d’incertesa.