L’Ajuntament de Manresa ha adquirit 8 pisos del carrer del Cós número 11 que es destinaran a situacions d’emergència social. Amb la compra la ciutat passa de 4 a 12 habitatges per oferir estades temporals a aquelles persones que ho necessiten mentre es busca un recurs de més llarga durada. L’adquisició s’ha fet a través de l’empresa municipal d’habitatge i rehabilitació Forum. Es dona el cas que dels 8 pisos, 7 ja estan ocupats de forma irregular.

El bloc d’habitatges era del BBVA, i l’Ajuntament s’ha fet a través el sistema de tanteig. És a dir, que en aquest cas el consistori tenia preferència davant d’un altre potencial comprador, i a un preu més avantatjós a l’hora d’adquirir propietats a grans tenidors. El cost de l’operació és de 133.0575 euros.

Apartaments petits

Els 8 pisos són apartaments petits que fan entre 31 i 35 metres quadrats. Segons el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Manresa, Jamaa Mbarki El Bachir, això «els fan òptims per destinar a habitatges d’estada temporal com a pisos pont mentre es busca un recurs habitacional de llarga durada». Per aquest motiu «ens plantegem que siguin d’emergència. El perfil serien persones soles o bé famílies monoparentals amb fills petits».

Segons l’Ajuntament de Manresa, els habitatges estan en bon estat. Tot i així caldrà fer algunes actuacions a la cuina, als banys i treballs de fusteria i altres actuacions com pintar. També comprovar les instal·lacions generals dels habitatges.

Actualment n’hi ha 7 d’ocupats irregularment. Segons el regidor El Bachir, continuaran vivint a l’edifici mentre es valora la seva situació. «Hem d’aprofitar aquesta compra també per regularitzar l’estada de les persones de les persones a l’habitatge. Es farà la intervenció social que sigui necessària i buscar una alternativa habitacional per a cadascuna d’elles».

L’únic pis que és buit sí que ja es podrà fer servir per a casos d’emergència social. La resta ho faran a mesura que es vagi resolent la situació de les persones que ara hi viuen. A part dels 8 pisos que l’Ajuntament ha comprat al BBVA, l’edifici compta amb uns baixos i dos pisos més que són de particulars.

Segons ha fet notar el mateix Ajuntament, al Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 el govern es comprometia a doblar els pisos destinats a emergència social. Amb aquesta compra s’han triplicat. De 4 a 12. També remarca que es dona resposta a les actuacions en matèria d’habitatge que es van presentar a la darrera Taula d’Habitatge.

7.352 pisos sense ningú

Un dels objectius era negociar amb grans tenidors i també amb petits propietaris per posar al mercat habitatges per a persones i famílies vulnerables i en risc d’exclusió social. A Manresa hi ha 7.352 pisos on no hi ha ningú empadronat, segons dades de l’Ajuntament. Una part d’ells s’haurien de destinar a finalitats socials, segons el govern municipal.

L’operació s’ha fet a través de l’empresa Forum

L’adquisició dels 8 pisos del carrer del Cós que es destinaran a emergències socials s’ha fet a través de l’empresa municipal d’habitatge i rehabilitacó Forum. A l’últim ple municipal es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals transferir a Forum 229.000 euros per ampliar el parc d’habitatge social. S’ha fet així per agilitar l’operació, segons es va informar al plenari municipal.