El principal problema que plantegen les persones usuàries dels serveis socials municipals és d’ingressos econòmics, amb un 37% dels cassos.

També cal destacar que el percentatge de problemàtiques d’habitatge respecte el total d’expedients treballats durant l’any va ser del 14 %.

En l’àmbit de l’habitat es va oferir lloguer social en 73 habitatges, es van fer 1.531 informes de pobresa energètica per evitar el tall dels subministraments, es va oferir allotjament temporal a 159 persones ateses en fondes i pisos d’ emergència, amb un total de 5.966 pernoctacions. I pel que fa als seguiment de desnonaments la memòria fa referència a 163 expedients oberts.

Els recuros humans amb els quals va comptar els serveis socials municipals van ser 134 persones, 66 en plantilla, 9 en règim de substitucions i eventuals i 59 treballadors indirectes.

La Memòria de Serveis Socials 2020 recorda que es disposen de tres centres oberts - Xalesta, La Font, i Sergi Aguilera- , un menjador social al centre cívic Selves i Carner, 49 pisos municipals de lloguer social, sis places de residència persones grans per urgències, deu places concertades de residència per a persones grans, 18 places concertades d’alberg social per adults i famílies, tres locals cedits a entitats d’iniciativa social i quatre pisos d’emergències socials.

Cal recordar que l’Ajuntament de Manresa ha adquirit 8 pisos del carrer del Cós número 11 que es destinaran a situacions d’emergència social. Amb la compra la ciutat passa de 4 a 12 habitatges per oferir estades temporals a aquelles persones que ho necessiten mentre es busca un recurs de més llarga durada. L’adquisició s’ha fet a través de l’empresa municipal Forum.