El barri del Xup de Manresa rebrà 172.900 euros enguany del pla d’actuació de la Diputació «Barris i comunitats: motors de transformació social» per fer front a la segregació social i urbana en àrees que concentren des de fa anys i de forma persistent situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial i urbana.

El període d’execució és anual, és a dir el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021, amb la voluntat que tingui continuïtat els anys 2022 i 2023.

Algunes de les actuacions que es duran a terme al barri del Xup de Manresa seran de millora de l’habitatge i per afavorir l’ocupabilitat de les persones joves del barri, detectant les que es troben desocupades i generant un espai de formació ocupacional d’acord amb les seves necessitats.

Els diners també es destinaran a l’atenció a les persones grans, mitjançant la detecció de situacions de solitud i la cobertura de necessitats en els casos que sigui necessari, i es preveuen també accions de millora de la convivència, de la mobilitat al barri, i de la connexió amb l’espai natural.

En total són 13 municipis beneficiaris en aquesta primera edició -Manresa, Badalona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans i Vilanova i la Geltrú- dotada amb un fons de 2.247.700 euros que es concreta en 172.900 euros per municipi el 2021.

Segons la Diputació de Barcelona, des de fa dècades aquests barris han estat objecte de plans i programes d’actuació que tot i partir d’una voluntat integral han incidit sobretot en la dimensió més física (des del punt de vista arquitectònic i urbanístic) amb importants i necessàries millores dels espais públics, la creació d’equipaments i rehabilitació d’edificis.

Actuacions que considera necessàries i en certa manera exitoses en la mesura que han ajudat a contenir processos de vulneració però que encara no han aconseguit, per si soles, equilibrar el territori, trencar amb les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa.

En aquest context, ha explicat la diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, el programa «és una aposta municipalista davant la necessitat d’impulsar projectes amb vocació integral i que posin l’accent en dos elements nuclears: les polítiques socials en el centre de l’acció, i entendre la comunitat i el veïnat com a motor de canvi, ja que són les persones que viuen als barris els veritables actors i protagonistes de la seva transformació».

Recursos per afavorir la convivència

El programa «Barris i comunitats: motors de transformació social» inverteix en les persones i en les comunitats. Per tant, no són recursos que es dediquen a la millora física dels barris però sí a generar processos organitzatius i d’empoderament que afavoreixen en la millora de la convivència, la igualtat d’oportunitats i, indirectament també, en les oportunitats de millora física dels barris, com per exemple amb comunitats de veïnat organitzades. Calen professionals especialitzats i dedicats específicament al barris i es donarà suport a la contractació de professionals i a la formació.