Emoció i satisfacció, aquest matí, a l'escola Valldaura de Manresa. L'Ajuntament ha informat a la direcció del centre que, per fi, podrà tenir un edifici definitiu gràcies a l'acord a què ha arribat el consistori amb els propietaris per la compra de dues finques situades als carrers de Mossèn Vall i de Rubió i Ors que ocupen 6.500 m2, que ja és on havia d'anar l'escola, que fa tretze anys que funciona en cargoleres; va obrir el curs 2009-2010.

L'adquisició es durà a terme amb dos pagaments. El primer es farà abans d'acabar aquest 2021, per un import de 300.000 euros (150.000 per a cada una de les finques). La resta, 561.332,76, s'abonaran al llarg del 2022. En total, l'operació està valorada en 861.332,76 euros.

Les dues finques estan situades al costat de l'empresa Postes y Maderas SA (Pymsa) que, de moment, no es mourà d'on està, si bé l'Ajuntament va anunciar que marxaria del nucli urbà abans d'acabar l'anterior mandat. L'alcalde Marc Aloy, que s'ha emocionat durant la roda premsa -ha explicat que dotar l'escola Valldaura d'un edifici definitiu és una lluita que ja va viure com a regidor d'Urbanisme-, ha admès que, un cop construïda, podria ser que funcionés uns anys al costat de Pymsa, si bé també ha remarcat que ser propietaris d'una part dels terrenys "facilita accelerar-ne la transformació". Ha recordat que aquesta serradora ja va eliminar el 2017 la producció més contaminant que duia a terme -el tractament dels pals amb creosota- i que actualment desenvolupa una activitat "totalment innòcua".

Marc Aloy explica la compra de dues finques per construir el nou edifici de l'Escola Valldaura

Marc Aloy explica la compra de dues finques per construir el nou edifici de l'Escola Valldaura

A banda d'Aloy, a la roda de premsa hi han assistit David Aaron López, regidor d'Urbanisme i Mobilitat; Josep Gili, regidor d'Ensenyament i Universitats; Marta Ferrer, directora de l'escola Valldaura; Laura Rodrigo, secretària del centre, i Raquel Vilà, cap d'estudis. Ferrer, que també estava visiblement emocionada, ha explicat que al migdia han convocat un claustre per informar de la bona nova. Com s'ha esmentat, aquest és el tretzè curs que estan en cargoleres si bé quan l'escola va obrir portes es va parlar que hi funcionaria els tres primers cursos.

La situació AJM

La crisi econòmica del 2008 va posar pals a les rodes al desenvolupament del Pla de Millora Urbana (PMU) Mossèn Vall per construir-la a l'emplaçament definitiu, ha lamentat López, de manera que durant tots aquest anys, no només ha hagut de continuar en mòduls prefabricats sinó que l'Ajuntament ha hagut de llogar terreny al costat d'on es troba per poder-la ampliar a mida que han anat augmentant els alumnes. López ha situat en menys de 10.000 euros el lloguer d'aquests terrenys. S'ha congratulat que el canvi d'estratègia, anant directament a comprar els terrenys necessaris per poder fer l'escola, no només permetrà obtenir les finques de manera ràpida -i no per cessió gratuïta a través del desenvolupament del PMU com ja es va intentar fer- sinó que convertirà l'Ajuntament en propietari d'una part important del sector de cara a poder-lo desenvolupar en un futur dotant-lo d'habitatge i d'altres usos. En concret, disposarà de prop del 40% dels drets urbanístics de l'àmbit del PMU.

Gili no ha determinat el termini de temps en què es podrà tenir l'escola però ha assegurat que serà el mínim possible perquè per part de la Generalitat, que és qui l'ha de pagar, hi ha una total predisposició a tirar-la endavant. Segons ha informat el consistori, el mes de juliol el Departament d'Educació va enviar la petició a l'Ajuntament perquè li cedís el sòl necessari per a la construcció de l'escola.