Amb un grupet d'ànecs de fons que passaven pel riu Cardener, aquest migdia s'ha presentat a sota de la fàbrica dels Panyos el conveni que han signat avui mateix l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Manresa pel qual l'ACA, representada pel seu director, Samuel Reyes, atorga a l'Ajuntament una subvenció de 90.154 euros -en la roda de premsa s'ha dit que eren 100.000- per millorar l'estat del riu Cardener que es destinaran a recuperar el bosc de ribera en el tram entre els Panyos i el Pont Nou i a l'eliminació de vegetació al·lòctona, i a posar una xarxa al sobreeixidor del col·lector d'aigües pluvials que hi ha sota la Reforma per tal que, quan plou molt, no vagin a parar al riu les tovalloletes, compreses i demés deixalles que hi ha qui encara no ha entès que no es poden tirar al vàter i que en dies de molta pluja, quan el clavegueram sobreïx, van a parar directament al Cardener. Una part de la subvenció també servirà per fer tallers d'educació ambiental i millorar senyalització.

L'alcalde Marc Aloy ha explicat que aquest conveni anomenat de custòdia fluvial "s'emmarca en la voluntat que durant molts anys anem tenint de recuperar el riu, la qualitat de l'aigua, els itineraris i, en definitiva, aquest parc del Cardener que és el més important que tenim a la ciutat. Aquests vuit quilòmetres de parc que des del nord fins al sud travessen tot el terme municipal, i una part molt important és aquesta part central, que està al costat del nucli urbà". Ha recordat la feina feta, com "el tema de la connectivitat, la passera de can Poc Oli, que vam estrenar ara fa un any i mig, aproximadament, i el pas per la riera de Rajadell, que ens ha permès completar uns itineraris. Hem guanyat espais com l'esplanada del Pont Nou, on s'ha fet una actuació que venia d'un pressupost participatiu i l'operació de guanyar espai a la Carpa del Riu amb l'enderroc de l'antic edifici, que se suma a l'esplanada que hi ha al costat de la llera, sota el parc de Josep Vidal, que ja fa temps vam anar recuperant amb tasques de voluntariat i plantant vegetació autòctona i retirant la canya de riu". Ha remarcat que és una feina de molt anys. "De la mateixa manera que fa deu i quinze anys vam poder recuperar tot aquest espai de la zona del Pont Nou que estava ple d'horts i l'altra banda, davant del Congost, que també estava plena d'horts i fins i tot d'edificacions i que ara s'ha recuperat com a parc, hem d'anar millorant". Ha dit que el conveni és un exemple de "col·laboració administrativa per anar avançant".

Un dels 21 convenis signats enguany

Samuel Reyes, director de l'ACA, ha explicat que el de Manresa és "un dels 21 convenis que hem signat aquest any. Ja en vam signar quinze més fa un parell anys. Aquesta vegada venen finançats per l'ACA amb 1.200.000 euros. En el cas de l'Ajuntament de Manresa té una subvenció de 90.154 euros i són subvencions que s'adrecen a entitats amb les quals tenim convenis de custòdia, que tenen una vigència de quatre anys i presenten un pla d'actuacions que inclou totes les que es faran aquests quatre anys". Ha anunciat que es crearà una comissió de seguiment i "hi ha un intercanvi molt àgil i proper amb les entitats locals i l'ACA per autoritzar totes les actuacions que es realitzin" amb "la idea d'agilitzar una mica els procediments administratius que normalment fan farragós tot aquest tipus d'actuacions".

Reyes ha informat que els darrers sis anys l'ACA ha destinat prop de 7 milions d'euros a accions de recuperació hidromorfològica en els rius de les conques internes de Catalunya "i ara que estem tramitant la nova planificació, que serà de l'any 2022-2027, hem previst una dotació de 44 milions d'euros per fer aquestes millores". Dins d'aquests 44 milions, "4 seran destinats a subvencions amb acords de conveni".

Ha destacat que a l'hora de fer actuacions tenen molt clar que "és molt millor treballar amb les entitats locals que són les que coneixen al detall el que es necessita en cadascun dels trams on s'actuarà".

Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, ha explicat les actuacions. Abans, ha celebrat que es treballi a anys vista i ha remarcat que les previstes ara ja són fruit del pla estratègic que es va començar a fer fa dos anys per a la millora del Cardener, "que encara estem treballant i que era amb una mirada a deu anys. Moltes de les actuacions que van sortir en el procés participatiu del març del 2019 queden recollides en aquest pla estratègic i, d'aquestes, hem seleccionat les prioritàries per a aquests dos primers anys". Ha aclarit que "el conveni ens obligava a planificar actuacions a quatre anys vista, que no només seran les que farem ara, i la subvenció específica que hem rebut ara és per a actuacions d'aquest dos primers anys. No vol dir que no en fem més amb recursos propis".

Agafant el fil del que ha explicat l'alcalde, ha posat de relleu que la llera del riu "no només en tenim prou amb què sigui un espai per a ús públic sinó que també volem que sigui un espai per a la biodiversitat, que ja ho és, però volem posar èmfasi en l'eliminació de plantes invasores -canyes, acàcies- i la substitució per plantes autòctones". Aquesta nova filosofia, que ha recordat que ja s'ha implantat també en el contracte de jardineria, farà que, tenint en compte que el bosc de ribera és el que creix més ràpid, "en pocs anys el que ara ocupa una franja molt estreta de dos, tres metres, sigui de quinze o de trenta en algun casos. No només serà bonic sinó que permetrà acollir en el seu interior espècies que necessiten un bosc de ribera ampli".

Aquesta és una part, la recuperació del bosc de ribera al tram entre els Panyos i el Pont Nou. La segona actuació es traslladarà sota la Reforma. "Hi ha un dels sobreeixidors del col·lector d'aigües pluvials que els dies de grans tempestes, com que el canal no pot assumir tota l'aigua, sobreïx i aquella aigua porta tovalloletes, compreses i altres coses que la gent no hauria de tirar a la tassa del vàter i que acaba anant al riu. Això només passa de tant en tant, el dia de grans tempestes, però passa i aquell dia el riu Cardener queda ple de deixalles una bona temporada". L'actuació consisteix en una prova pilot juntament amb Aigües de Manresa que consistirà a posar unes xarxes flexibles a la sortida del sobreeixidor que de mica en mica es vagin omplint de les deixalles i, un cop plenes, es tallin, es buidin i se n'hi torni a posar una altra per evitar que les deixalles vagin al riu i la qualitat de l'aigua i de l'entorn millori".

Tres dels ànecs que passaven pel riu durant la roda de premsa G.C.