A banda de la nova targeta que permetrà els joves de 17 i 18 anys agafar el bus urbà en franc, ahir es van anunciar diferents millores previstes bàsicament de cara a l’any vinent, entre les quals hi ha la instal·lació de càmeres de vigilància als autobusos i l’increment de la il·luminació a les parades a la nit. 

El regidor de Mobilitat, David Aaron López, va assegurar que la mesura de les càmeres no l’ha motivat que els hagin arribat casos concrets de dones que han patit algun problema d’inseguretat dins del bus i ho va llegir com «una millora del servei», sense concretar el per què, si bé a la nota de la roda de premsa de l’Ajuntament s’hi especifica que s’instal·laran «per millorar la seguretat dels desplaçaments de les dones».

A nivell del transport públic urbà, també hi ha prevista la instal·lació de noves marquesines i andanes; la compra -com ja s’havia anunciat anteriorment- de vuit nous autobusos 100 % elèctrics, operació que va dir que es preveu que estigui tancada a final del 2022; i l’increment de pantalles electròniques solars a les parades amb la indicació del temps real de pas dels autobusos.