L'Ajuntament dotarà Manresa d'un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d'espai físic al cementiri municipal i, si cal, d'altres estratègies d'acompanyament.

El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció per donar suport a les famílies que han perdut fills durant l'embaràs, en el part o als pocs dies de néixer.

La moció estableix que l'Ajuntament es compromet a donar a conèixer aquest espai i realitzar campanyes de sensibilització sobre aquest tema per visibilitzar-lo.

També es donarà suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional i neonatal i, als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

Es considera mort perinatal, gestacional o neonatal les pèrdues que es donen durant l'embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes de l'embaràs o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.

La moció afirma que la mort d'un fetus o infant recent nascut segueix sent un tema silenciat i minimitzat en la nostra societat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d'aquestes característiques es trobin soles a l'hora d'afrontar aquest dolor.