Les cinc llars d’infants municipals –L’Estel, La Lluna, Petit príncep, la Llum i Bressolvent– van començar el curs escolar amb disset places lliures de les 280 que ofereixen. Segons el govern municipal, es preveu que es cobriran durant la segona fase de preinscripció que s’està fent aquest setembre.

S’han obert tots els grups i s’han mantingut les ràtios com indiquen les directrius dels departaments de la Generalitat d’Educació i de Salut.

També s’ha reformulat la distribució de les activitats per tal de tenir grups de convivència estables, s’ha augmentat el nombre de personal d’atenció als infants i s’ha reforçat el servei de neteja.

A més a més, es disposa de més suport de personal durant les setmanes de familiarització dels infants a la llar. Cada llar d’infants té un pla d’actuació per al curs 2021-22 per a la gestió del centre i de possibles casos covid-19.

La regidoria d’Ensenyament i Universitats de l’Ajuntament de Manresa ha informat que hi ha 442 alumnes a l’Escola de Música, amb 100 alumnes al Projecte Comunitari Pizzicants de l’escola Pare Algué i amb 153 al Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Les principals mesures de prevenció són més neteja i ventilació dels espais.

L’alumnat ha d’accedir al centre amb mascareta i les entrades i sortides es fan per diferents accessos per evitar aglomeracions, i es continuarà disposant de gel hidroalcohòlic.

Les classes individuals i de petit grup es duran a terme amb normalitat, respectant les mesures higièniques i distàncies de seguretat, considerant-se grups estables.

Aquelles classes amb agrupacions d’un nombre més gran d’alumnes (orquestres, cor...) es realitzaran en espais d’aforaments grans i, si no, es faran classes de manera parcial i/o telemàtica.

Estrena d’un grau de Serigrafia

Totes les places d’ensenyament reglat de l’Escola d’Art estan cobertes.

Hi ha 67 alumnes al CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (30 a 1r i 21 a 2n) més 16 alumnes no presencials que només fan projecte final; 36 alumnes al CFGS d’Il·lustració (17 a 1r i 8 a 2n), més 11 alumnes no presencials que només fan projecte final; i 15 alumnes al nou CFGM de Serigrafia. A banda, s’han matriculat 48 alumnes als tallers monogràfics. El centre ha estrenat un nou grau mitjà de Serigrafia, que també ha exhaurit totes les places ofertes.

Pel que fa a les principals mesures covid, s’han establert grups estables d’un màxim de 15 alumnes tant als cicles formatius com als tallers monogràfics; espais estables per a cada grup, completament equipats i espaiosos; neteja diària d’aules i horaris esglaonats.