El grup municipal del PSC ha alertat que, entremig dels dos terrenys per als quals l’equip de govern d’ERC i JxM ha anunciat que té un acord de compra, hi ha una tercera finca que no és de propietat municipal.

El portaveu del grup municipal del PSC, Felip González, ha dit que «mirant els plànols es veu que comprem dues finques i entre ells hi ha una petita finca de 230 m2 quadrats que no és encara de propietat de l’Ajuntament». I es demana si aquesta situació pot afectar la construcció de l’equipament.

La resposta del regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, és que no afectarà el desenvolupament del projecte per diversos motius. Segons el regidor d’Urbanisme, les dues finques per a les quals hi ha acord de compra sumen 6.300 m2, «més que suficients per a l’emplaçament del centre educatiu».

López reconeix que els 6.300 m2 pels quals hi ha acord no contemplen aquesta petita finca, però sí que hi ha «un preacord que encara no s’ha formalitzat».

Segons el regidor, el que és important és tenir la disponibilitat dels terrenys sobre els quals ja hi ha acord i disposar d’aquesta superfície que supera la finca mínima que demana el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

A més, i en aquest context, «estem en un escenari d’acords i els ritmes a vegades no són els mateixos per a cadascuna de les finques. El que és important, en aquest cas, era tenir la disponibilitat de la superfície mínima. Per tant, continuem treballant».

L’alcalde Marc Aloy resumeix la situació dient que «les dues grans finques s’han adquirit i la petita ve en camí».

El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat la despesa plurianual per a la compra de les dues primeres finques.