Entre els temes a debatre, el ple de l'Ajuntament de Manresa parlarà sobre establir una plurianualitat que permeti afrontar la fase 3 de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou o sobre la proposta de penjar la bandera trans al balcó de l'ajuntament cada 31 de març.

Aquestes són els temes més rellevants que està deixant el ple: