El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat l’autorització per a establir una plurianualitat que permeti afrontar la fase 3 de les obres del Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural del Pont Nou. Una vegada executades la reparació de la base de les piles del Pont Nou, la impermeabilització, drenatge i substitució del paviment existent -corresponents a les fases 1 i 2 del Projecte executiu de rehabilitació i reforç estructural- cal executar la fase 3.

En aquesta fase es durà a terme la reparació de fissures i esquerdes en els paraments vistos. El pressupost d’aquesta fase 3 és de 275.000 euros, IVA inclòs, i al pressupost municipal d’enguany hi ha prevista una partida amb una consignació de 97.559 euros provinents de subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, per afrontar alguns dels treballs.

La resta d’actuacions per import de 177.441 euros s’executarien el 2022 amb crèdit municipal. És per això que es fa necessari d’establir una plurianualitat 2021-2022 per a la partida corresponent. Es proposa que les anualitats siguin les següents: 97.559 euros (IVA inclòs) enguany i 177.441 euros (IVA inclòs) l'any que ve.