La Fundació Althaia ha col·locat recentment plaques solars fotovoltaiques a tres edificis de la institució, en concret, l’Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre de Salut Mental (CSAM) i la Clínica Sant Josep. Les tres instal·lacions generen energia elèctrica d’origen cent per cent renovable que s’utilitza per a l’autoconsum, que a més de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle contribueixen a disminuir la dependència energètica. Aquesta acció és una aposta de l’organització a favor de les energies renovables, l’estalvi energètic i la sostenibilitat en el marc del projecte Althaia Sostenible.

A les cobertes de l’Hospital de Sant Joan de Déu s’han instal·lat 426 panells, que generen una potència total de 168,27 kilowatts pic (kWp) per al consum elèctric dels climatitzadors de l’edifici. En aquest sentit, es calcula que l’energia produïda serà aproximadament del 22% del consum anual d’aquests equipaments. A la coberta del CSAM hi ha 90 panells instal·lats amb 35,55 kWp de potència total, que aportaran aproximadament el 80% del consum anual del centre.

Pel que fa a la Clínica Sant Josep, arran del projecte de millora de l’aparcament, es van instal·lar 190 panells solars a la marquesina, que tenen 75,05 kWp de potència total i que aportaran una estimació del 6,45% del consum total anual de l’edifici.

726 panells en total

En total, són 726 panells solars i 278,87 kWp de potència instal·lats, que produiran 387.883 kWh d’energia anualment, i que permetran reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, apunten des de la Fundació. En concret, Althaia preveu que gràcies a les tres instal·lacions es deixaran d’emetre 100 tones de diòxid de carboni cada any, equivalent al consum elèctric anual de 120 llars domèstiques o la combustió de 50 vehicles en un any. El retorn directe de la inversió es preveu en 5 anys.

Aquesta instal·lació no és la primera implantació en els edificis de la Fundació Althaia que funciona amb energies renovables, ja que a la coberta de l’Hospital de Sant Joan de Déu hi ha en funcionament, des de 2015, una instal·lació de plaques solars tèrmiques, on s’aprofita l’energia calorífica del sol per escalfar l’aigua de la instal·lació.

El projecte Althaia Sostenible

Al llarg dels últims anys, en el marc del projecte Althaia Sostenible s’han portat a terme diferents accions a les instal·lacions de la institució per millorar-ne l’eficiència i l’estalvi energètic. És el cas del sistema d’aprofitament d’aigua pluvial pel reg dels jardins exteriors, un sistema pioner de climatització als quiròfans que permeten l’estalvi d’energia, el canvi de lluminàries per tecnologia LED i sistemes intel·ligents de control en l’enllumenat de diferents edificis d’Althaia, entre d’altres.