L’Ajuntament de Manresa va anunciar ahir la seva aposta per fer una illa de vianants al cèntric carrer d’Àngel Guimerà –al tram entre la plaça de Crist Rei i la Muralla– sense el bus, com havia avançat aquest diari. En la primera de les cinc sessions informatives obertes per explicar aquesta decisió i els detalls de l’enquesta ciutadana tant l’alcalde Marc Aloy com el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, van informar que el vial, que van dir que es començarà a urbanitzar el 2023, el dissenyaran els tècnics municipals a partir de la setmana vinent i que hi tindran una veu especial els veïns i comerciants, concretament, i altres agents de la ciutat. Aloy va anunciar que es buscaran fons europeus lligats a temes de mobilitat sostenible per pagar una part de les obres.

L’enquesta ha estat resposta per 637 persones però no ha estat formulada de forma estadísticament representativa i, per tant, el resultat té un valor orientatiu. Els resultats que ofereix són força igualats i, per tant, no donen respostes determinants sobre els dos models que es van proposar, un mantenint el pas del bus (model A) i un sense el bus (model B). Una moderada majoria de respostes apunta al model sense bus. Prop de la meitat està molt d’acord a treure el bus i un terç està molt en contra de fer-ho.

«Estem convençuts que funcionarà molt bé. Ha de prevaler el vianant, però atendrem molt bé el bus perquè no quedi perjudicat». López va resumir amb aquestes paraules l’aposta pel model B sense bus i va anunciar que les primeres obres es faran fora del Guimerà perquè pugui circular. Aloy va remarcar que era imprescindible decidir què es feia amb el transport públic abans de posar fil a l’agulla, tenint en compte que pel Guimerà hi passa ara un autobús cada deu minuts.

A pesar que només ha tingut la participació de l’1% de la població de més de 16 anys, de l’enquesta se n’han pogut extreure algunes conclusions, com ara que el 64 % dels ciutadans que la van contestar considera que el carrer Guimerà necessita una transformació important i que gairebé el 66% creu que a la ciutat li cal una illa de vianants lliure de vehicles. També, que el 77% opina que és important poder arribar o marxar del centre comercial amb bus urbà. En aquest sentit, l’alcalde va insistir com havia fet López en la importància que, malgrat que el bus deixi de passar per Guimerà, no afecti la qualitat del servei i va assenyalar que s’estudiaran les millors alternatives. Sobre això, encara que, d’entrada, s’han situat les noves parades per rellevar la de Guimerà a Crist Rei, al carrer de Pompeu Fabra i a la Muralla, López no va descartar que, si serveix per garantir un millor servei, hi hagi novetats.

El regidor es va encarregar de presentar amb detall els números de l’enquesta, on han participat 637 persones (331 a la plataforma Decidim Manresa i 306 al carrer mitjançant enquestadors). A banda, 169 ciutadans van assistir a les set sessions informatives als consells de districte, per als veïns i comerciants i per al Consell de Mobilitat. Quant al perfil dels enquestats, va remarcar que més de la meitat siguin vianants, un 29% usuaris del bus i un 30% persones que no l’agafen mai, de manera, va emfatitzar, que no només s’ha arribat als qui van amb bus i, per tant, potser preferirien un carrer amb transport públic.

Un 10% més de cost

En el torn dels precs i preguntes de la vintena d’assistents a la sessió, van sorgir temes com ara que, per lògica, el model B costarà més diners (un 10% ha calculat l’Ajuntament) que el model A, tenint en compte que caldrà desviar el bus. Que convertir l’illa de vianants comportarà una transformació més ambiciosa que ha d’incloure per força els vials del seu entorn, va dir Aloy. També es va plantejar i lamentar la poca participació del procés participatiu i del mateix acte d’ahir, i un dels assistents, del Casal de Gent Gran de la Font dels Capellans, va fer aflorar la contradicció que a Guimerà el consistori defensi treure’n els cotxes com una oportunitat de millora i que, amb les obres a l’avinguda dels Països Catalans, el casal quedi envoltat de trànsit pels quatre costats. La preocupació dels veïns per les contribucions que hauran de pagar també va protagonitzar una de les intervencions. L’alcalde va respondre que si s’aconsegueixen ajudes dels fons europeus es farà una descàrrega proporcional dels diners que pagaran l’Ajuntament i els veïns. Hi ha qui gairebé va pregar que es faci un projecte ben fet i de qualitat per no repetir els errors del passat.

La setmana vinent hi ha quatre sessions als consells de districte

A més a més de la sessió informativa d’ahir, al migdia l’Ajuntament en va celebrar una altra amb els veïns i comerciants. Les properes tindran lloc als consells de districte amb el calendari següent: Consell de Districte Llevant, el dilluns 25 d’octubre a les 7 de la tarda, al Casal Cívic Font Capellans (carrer de Granollers, s/n). Al Consell de Districte Centre, el dimarts 26 d’octubre a les 7 de la tarda, a la Sala d’actes del Centre Cultural El Casino (Passeig de Pere III, 27). Al Consell de Districte Ponent, el dimecres 27 d’octubre a les 7 de la tarda, a La Nostra Llar (plaça 8 de març, 5). I al Consell de Districte Nord, el dijous 28 d’octubre, a les 7 de la tarda, a l’Ateneu Les Bases (Carrer dels Cintaires, 32).

Veïns i comerciants han estat els més clarament favorables a treure el bus

De la vintena de preguntes de l’enquesta ciutadana, les que demanaven més clarament el posicionament de les persones que la van contestar pel que fa al model A o B són les que les van fer puntuar amb un «gens d’acord» o amb un «molt d’acord» les dues opcions. En aquest cas, els veïns i els comerciants són els que tenen més clar que volen un carrer sense bus. 

Pel que fa al model A amb el Guimerà funcionant com a illa de vianants amb el pas del bus urbà i vehicles autoritzats, hi ha un 37,2% dels enquestats que va puntuar amb un 1 de «gens d’acord» aquest model (un 48,8%, si s’hi suma l’11,6% dels que el van puntuar amb un 2). I hi ha un 32,7% que hi estan «molt d’acord» i ho van puntuar amb un 5 (un 41,6% si s’hi afegeix el 8,9% dels hi van posar un 4). En el desglossat d’aquests resultats, tenint en compte si qui va respondre va ser un veí, un comerciant, un usuari del bus o un vianant, destaquen clarament pel que fa a l’opció en contra («gens d’acord») els veïns (el 61,7%) i els comerciants (el 50,7%). En canvi, van estar molt d’acord amb mantenir el bus al vial els usuaris del bus (56,2%). S’ha de dir que entre els comerciants i veïns també ho van dir més del 30%.

Amb el mateix plantejament però demanant un «gens d’acord» o un «molt d’acord» amb el model B, sense bus, es repeteix el mateix esquema. El 47,9/% (entre els que van puntuar amb un 5 i un 4) van dir estar «molt d’acord» i el 44,1% (que ho van fer amb un 1 i un 2) «gens d’acord». Aquí, un 76,7% dels veïns va dir estar-hi «molt d’acord», seguits per un 58,9% dels comerciants i un 47,2% dels vianants. Els usuaris del bus que van dir estar-hi «gens d’acord» van suposar el 61,9%.