Des dels orígens de l’institut Lacetània, l’itinerari formatiu d’Administració i Gestió ha contribuït en gran manera a dotar la Catalunya Central del capital humà necessari per encarar els reptes de futur pel que fa a la gestió i administració d’empreses. Tant és així que, amb l’alumnat graduat treballant, l’itinerari supera el 70 % d’inserció laboral a la Catalunya Central. 

Participació en la 8a edició de la trobada d’empreses a Terrassa | ARXIU LACETÀNIA

Al Lacetània, molt vinculat al teixit empresarial de la zona, la família professional d’Administració i Gestió és representada per dos cicles formatius, un de grau mitjà i un altre de grau superior. El CFGM de Gestió Administrativa i el CFGS d’Administració i Finances, respectivament. És rellevant destacar que el grau mitjà està dissenyat per adquirir les competències i capacitats més bàsiques per introduir-se en el món laboral, i el grau superior està orientat en l’aprofundiment professional de les diferents branques que s’hi treballen. És per això, pel fet de ser uns estudis que incorporen diferents sortides professionals d’àmbits independents, però alhora relacionats –Comptabilitat i Fiscalitat, Estudis Financers, Recursos Humans, Comunicació i Atenció al Client i Logística–, que és natural continuar els estudis de grau mitjà i complementar-los amb el grau superior.

Les instal·lacions

L’institut Lacetània, i en especial, la família d’Administració i Gestió, incorpora en l’aprenentatge tots els mitjans necessaris perquè l’alumnat assoleixi els coneixements que la societat actual demana. Des d’equips informàtics de sobretaula individuals ben actualitzats fins a tots els estris i recursos presents en els llocs de treball que els seus estudiants tindran en un futur. Alhora, incorpora espais propis d’equips de treball com zones on fer reunions d’empresa o roleplayings, i que el seu professorat vetlla per la constant actualització tecnològica de la família professional.

Per entendre bé què realitzarà l’alumnat en cada cicle és summament important identificar quines tasques duran a terme els auxiliars administratius i els tècnics superiors administratius un cop s’hagin incorporat al món laboral. Els estudiants de grau mitjà assoliran la base pràctica de les diferents branques per acompanyar amb garanties les tasques dels tècnics i directius en l’administració i gestió de les seves empreses. Quant als de grau superior, en canvi, gaudiran d’un major coneixement pràctic per poder liderar, de manera més autònoma, els departaments que representin o fins i tot els projectes o empreses que emprenguin.

L’objectiu de l’itinerari formatiu d’Administració i Gestió és que l’alumnat tingui a l’abast totes les eines i coneixements possibles per poder ser un emprenedor i, si escau, crear un negoci amb garanties d’èxit, identificant i gestionant pròpiament els diferents àmbits d’una empresa.

L’accés als cicles de grau mitjà és directe si es disposa de l’ESO, i en cas contrari, es pot fer des de la prova d’accés de grau mitjà. Pel que fa als de grau superior, és directe quan es disposa d’un cicle formatiu de grau mitjà o del batxillerat, i també a través de la prova d’accés a grau superior.

L’accés al món laboral

Un cop finalitzats els estudis d’un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà com de superior, l’alumnat estarà en condicions d’accedir al món del treball, i com ha quedat palès, la majoria ho fa.

És important destacar que molts alumnes opten per seguir formant-se, de manera que no és estrany trobar alumnat que ha decidit compaginar els estudis amb el món laboral. Els alumnes que, un cop acabat un cicle de grau superior, encara tinguin necessitats formatives i d’ampliar la seva formació, poden fer-ho accedint a diversos graus com els diferents vessants d’Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances i Relacions Laborals, amb l’avantatge que gaudiran de la convalidació d’un nombre important de crèdits i estaran força més especialitzats en la professió.

L’institut Lacetània participa en el programa Erasmus + i ofereix la possibilitat als alumnes de grau mitjà i superior amb unes competències mínimes en idiomes cursar a diversos països europeus estades formatives en empreses, les quals els serviran curricularment per completar el mòdul  de formació pràctica a l’empresa.

Gestió virtual d’una empresa

Quant a projectes es refereix, l’alumnat dels cicles té l’oportunitat de cursar un mòdul formatiu de simulació d’empreses a través de la plataforma Empresaula, una simulació d’empreses en xarxa molt pedagògica que consisteix en la gestió d’una empresa simulada amb procés de constitució, fluxos de comunicació, gestió documental i estructura organitzativa iguals que a la realitat. En definitiva, una eina pedagògica de gran potència que permet que l’alumnat posi en pràctica les capacitats assolides en la formació teòrica en gestió empresarial i creació d’empreses, i s’enfronti a la casuística en què es trobaran en una empresa real un cop s’incorporin al mercat laboral. 

El curs passat, el Lacetània va participar en la 8a trobada d’empreses a Terrassa, en la qual van participar quasi 200 empreses i on l’alumnat va poder presentar la seva empresa i participar en diverses sessions de networking per donar-se a conèixer i contactar amb potencials clients i/o proveïdors, fet que els va permetre adquirir experiències reals en tots els camps de la gestió de l’empresa com ara recursos humans, aprovisionament, comercial, financer, comptable, fiscal i, a la vegada, treballar la presa de decisions i l’organització d’equips de treball.