L'alcalde i tècnics de l'Ajuntament de Rajadell, l'administrador de la propietat, els responsables de l'ACA, i els de Meandre i de Naturalea, empresa de restauració de paisatges i bioenginyeria, es van trobar recentment en el tram del bosc de ribera afectat el novembre del 2020 per la tala indiscriminada denunciada per Meandre a l’itinerari de la riera de Rajadell Natura i Modernisme.

Meandre ha destacat que el resultat de la trobada va ser molt positiu. "Hi va haver complicitat i consens quant al tipus de restauració del corriol de l’itinerari i replantació del bosc de ribera afectats per la tala indiscriminada feta per l’empresa d’aprofitament forestal el novembre passat. Així mateix, i pel fet que arran de la denuncia de la nostra entitat, la propietat va fer aturar la tala havent quedat pendents els treballs de la mal entesa 'neteja' en un llarg tram de riera del meandre de la Girada, es va discutir in situ el tipus d’actuació que s’hauria de fer a partir d’ara". L'entitat dedicada a la defensa del patrimoni natural de Manresa i del Pla de Bages comenta que "en aquest sentit també hi va haver acord que a la llera i a la riba només caldrà una actuació quirúrgica mínimament invasiva seguint les noves tendències d’actuació en cursos fluvials que mantenen la humitat i la biodiversitat autòctona i frenen la velocitat de l’aigua en cas de riuada . Per altra banda, es va acordar que caldrà extirpar la canya americana i els seus rizomes que afecten alguns trams del curs fluvial. En aquests trams es farà replantació d'arbrat de ribera autòcton".

Tal com es va acordar el novembre passat, la propietat es farà càrrec del pressupost de replantació i retirada de canya americana assessorats per Naturalea i l’Ajuntament de Rajadell, de la reposició i senyalització del camí que va desaparèixer.