El Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns apartats de l'impost de les plusvàlues que tindran un fort impacte sobre les hisendes locals. En el cas de l'Ajuntament de Manresa posa en risc prop de 3 milions d'euros d'ingressos de cara a l'any que ve.

Requerit per Regió7, l'Ajuntament de Manresa ha informat que el 2020 es van ingressar de manera efectiva 2.941.901,27 euros de l'impost de plusvàlues. Cal tenir en compte que no és una xifra tancada, ja que hi ha expedients que encara no s’han resolt.

Per aquest 2021, el pressupost preveu uns ingressos per aquest concepte de 2.920.000 euros. Per al 2022 l'Ajuntament compta amb una xifra similar a la del 2021.

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent Torras, ha afirmat que "la sentència ens afecta enormement, ja que estem parlant d’un impost que representa entre un 3% i un 4% del pressupost de l’Ajuntament". 

A més, explica que cal tenir en compte que en el cas de Manresa "acabem d’augmentar la pressió fiscal per mantenir la qualitat dels serveis públics, amb tot el que això comporta, i l’esforç que comporta per part de tota la ciutadania. Un augment que ens ha de permetre augmentar els ingressos en un milió, i ara ens trobem que el Tribunal Constitucional ens en pot fer perdre tres de cop".

Per tot això l'Ajuntament demana al Govern de l'Estat espanyol que adopti una solució, "perquè els ajuntaments no podem quadrar el pressupost amb una minoració d’ingressos tan important. I que aquesta solució arribi de manera urgent, perquè en el cas de Manresa en aquests moments estem immersos en la fase d’elaboració del pressupost, que tenim previst portar-lo al ple de desembre". 

L'ACM: "estocada a les hisendes locals"

El Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns apartats de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals del 2004, en què es regula l’impost que cobren els ajuntaments per la venda, donació o herència d’un habitatge, l’anomenat “impost de les plusvàlues”.

La sentència, que no afectarà les situacions fermes existents, tindrà un fort impacte sobre les hisendes locals, ja que aquest impost és una de les bases del finançament dels ajuntaments, amb hisendes ja de per si minvades i agreujades per la situació de la covid-19. Concretament i després de l’Impost de Béns Immobles, aquest tribut és la segona font més important de recursos de les hisendes locals.

A falta d’una anàlisi més profunda de la sentència del TC un cop es publiqui íntegrament, el president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha manifestat que “aquesta sentència és una estocada a les hisendes locals que afecta la seva suficiència financera. Exigim a l’Estat una mesura legislativa urgent i efectiva per compensar als Ajuntaments. Els ajuntaments, i amb ells la ciutadania, no podem pagar ni patir les conseqüències pels defectes d'una llei estatal”.

La decisió arriba en un moment especialment greu, on “s’estan liquidant aquestes plusvàlues amb el tram final de 2021 i elaborant i aprovant els pressupostos pel 2022, amb les corresponents previsions d’ingressos”. En aquest sentit, caldrà prendre alguna solució transitòria i ràpida perquè no es vegin afectats els serveis públics essencials dels Ajuntaments.