Els 7.352 pisos buits que hi ha a Manresa representen el 19,38% del total de 37.935 d’habitatges de la ciutat. Així que, segons consta al cens d’habitatges buits del 2020, a un de cada cinc no hi havia ningú empadronat.

Això passa malgrat que s’ha reduït el nombre d’habitatges buits a la ciutat. En quatre anys, els habitatges sense ningú empadronat han disminuït en 733 unitats. El descens ha estat del 9% al llarg dels darrers quatre anys. La reducció ha estat progressiva i s’ha passat dels 8.085 pisos buits comptabilitzats l’any 2017 als 7.988 del 2018; el 2019, als 7.756; el 2020, als 7.437, i el 2021 als 7.352.

Una altra dada a tenir en compte és que el govern municipal afirma que dels 7.352 habitatges que hi ha a la ciutat sense que ningú hi estigui empadronat, el 73% es troba en mans de petits tenidors i el 27% en mans de grans tenidors.

Això vol dir que 5.367 són de propietaris d’entre 1 i 15 pisos i 1.985, de bancs i immobiliàries.

El cens d’habitatges buits 2020 marcava que l’Ajuntament i Forum eren els amos de 85 pisos buits, l’1,15% dels que hi ha.

Gairebé el 20% és una bossa molt important de pisos buits. L’equip de govern d’ERC i JxM assegura que el seu objectiu és mobilitzar aquest tipus d’habitatge per dedicar-lo a finalitats socials.

Va signar un conveni amb la Sareb que ha permès la incorporació de 40 nou pisos de lloguer social.

Amb aquest paquet, la bossa d’habitatge social municipal, per donar resposta a persones i famílies en risc d’exclusió residencial a la ciutat, creix el 60% i passa de 67 a 107, i pot seguir augmentant perquè l’objectiu és que l’acord amb la Sareb tingui continuïtat.