L’endeutament de l’Ajuntament de Manresa va de baixa, però els consistoris de la resta de ciutats catalanes de més de 50.000 habitants també l’han anat reduint i la capital del Bages ocupa ara la mateixa vuitena posició que el 2018.

Segons les dades del ministeri d’Hisenda, el 31 de desembre del 2020 l’Ajuntament de Manresa tenia un deute viu global de 38,7 milions d’euros, que equival a 494 euros per habitant. El deute viu comptabilitza els consorcis i empreses municipals.

L’any 2018 a cada manresà li tocava a repartir 632 euros del deute, 138 més que ara.

La reducció ha estat significativa, però la capital del Bages continua tenint -igual que fa 2 anys- set ciutats grans catalanes més endeutades per capita i quinze que ho estan menys.

Són les mateixes ciutats, però en diferent ordre.

El 2018 el rànquing l’encapçalava Reus i després venien Lleida, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Mollet del Vallès i Manresa.

Ara són Lleida, Reus, Tarragona, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Sant Cugat i Manresa.

Evolució del 2008 al 2020 Infografia

Tot i mantenir-se al rànquing de deute viu de les entitats locals que publica el ministeri d’Hisenda si s’amplia la perspectiva es pot apreciar l’evolució positiva que ha tingut aquest índex.

Amb dades de l’any 2008, Manresa era la segona ciutat gran catalana amb més deute per capita només superada per Reus. El 2010 va baixar a la tercera posició; el 2016 a la sisena i des del 2018 es troba a la vuitena.

Si es pren la xifra d’endeutament i es divideix pel nombre d’habitants, el 2008 hi havia un deute per capita equivalent a 1.023 euros; el 2010 era de 1.013; el 2016, 969; el 2017, 829; el 2018, 632 i el 2020, 494.

L’Ajuntament de Manresa va presentar en el tancament de caixa del pressupost del 2020 un endeutament de 37,1 milions d’euros, el més baix des de l’any 2001.

L’Ajuntament de Manresa, que havia arribat a tenir un endeutament pròxim als 84 milions d’euros l’any 2011, l’ha situat a 37,1 milions després de 9 anys consecutius de reducció continuada.

Cada any, començant pel 2012 i fins ara, la quantitat de diners que l’Ajuntament deu als bancs ha estat menys voluminosa.

Per trobar una xifra d’endeutament inferior cal remuntar-se als 28,3 milions de l’any 2001.

Això també s’ha traduït en una millora de la ràtio d’endeutament que el 2020 va ser de 47,48%. Es tracta del més baix des del 1995, quan es va iniciar l’actual mètode de càlcul. Entre el 2012 i el 2020, el coeficient ha anat baixant cada any, des del 122,91% (2012) fins al 47,48% actual.

El coeficient d’endeutament és el percentatge de deute que té l’Ajuntament en relació amb els ingressos corrents.

Els ingressos corrents són els que provenen d’impostos i taxes o transferències de les administracions superiors (no endeutament o vendes de propietats municipals) i que serien l’equivalent al PIB en el cas dels estats.