El ple de novembre de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat per unanimitat el Pla estratègic del Cardener 2030 presentat per l’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa.

El pla estratègic del Cardener es planteja per un termini de 12 anys. El cronograma es concreta per blocs d’actuació de quatre anys, segons un pla d’etapes que es determina en funció de les prioritats d’actuació i les possibilitats reals que es preveuen de desenvolupar les actuacions. 

Es planteja que els quadriennis coincideixin amb els mandats municipals i que per a cada mandat es pugui desenvolupar un pla d’acció que concreti el detall de les actuacions a fer durant els quatre anys, basades en les existents en el pla estratègic

Els principals objectius que es persegueixen amb aquest pla estratègic són donar a conèixer els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu i millorar l’estat de conservació i incrementar la biodiversitat fluvial, la connectivitat ecològica i l’ús públic de la llera i fer-lo compatible amb els seus valors naturals.