Una votació qualificada d’«històrica i excepcional» per l’alcalde Marc Aloy va permetre, ahir al vespre, aprovar unànimement l’operació econòmica per la qual l’Ajuntament de Manresa adquirirà pagant 12,3 milions d’euros la part de La Caixa del sector de la Fàbrica Nova.

El govern d’ERC i JxM i els grups d’oposició -PSC, Fem i Ciutadans- van rubricar al saló de sessions l’acord que va ser presentat públicament el 5 de novembre perquè a l’antic complex fabril la UPC ubiqui estudis universitaris que el converteixin en un pol de formació i coneixement.

L’Ajuntament, per la seva part, pagarà 5.836.316 euros abans del 15 de febrer de 2022, 4.863.683 euros abans del 15 de maig de 2023 i acorda amb Criteria Caixa constituir un dret amb opció de compra, pel termini de 4 anys, a favor de l’Ajuntament de la parcel·la situada al xamfrà amb la carretera del Pont de Vilomara per un preu d’1,6 milions d’euros.

Aquesta darrera té una superfície edificable de 8.402 m2.