La retirada de vehicles de la via pública, la popular grua, deixa de ser gestionada en concessió el dia 1 de gener per l’empresa Estacionamientos y Servicios, Eysa, del grup Fomento -que manté el servei de dipòsit- i l’assumeix l’Ajuntament de Manresa mitjançant la Policia Local, amb una previsió d’ingressos de 187.000 euros a l’any (4,5 cotxes al dia).

D’aquesta forma es passa de l’actual gestió indirecta a una forma de gestió directa, pel que fa a la retirada de vehicles. Pel que fa al dipòsit, Eysa continuarà realitzant el servei a la Reforma durant 5 anys a comptar a partir de l’1 de gener del 2022, per un import de 117.675 euros a l’any.

El cost del servei de retirada calculat per l’Ajuntament és de 162.490 euros a l’any i, en cas d’incorporar una quarta persona, de 196.842. En els darrers mesos s’han realitzat diversos estudis i treballs preliminars i l’equip de govern ha considerat que el més adient per a la gestió d’aquests serveis era mantenir la gestió indirecta del servei de dipòsit de vehicles, i assumir la gestió directa del servei de retirada per part de l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei de Policia Local.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet, va demanar excuses públicament en el darrer ple municipal per haver «usat i abusat de totes les pròrrogues i terminis del servei». Segons Calmet, «gestionant directament podem incidir en la millora del servei pel que fa a la mobilitat, urgències, disciplina d’aparcament, el civisme viari, els actes festius i activitats». El regidor de Seguretat Ciutadana va explicar que l’assumpció del servei comporta la incorporació de tres persones a la plantilla municipal i va defensar-lo perquè farà que la grua sigui «més eficient».

Calmet va assegurar que «els darrers mesos no estàvem contents», perquè el servei de retirada de vehicles que oferia Eysa «clarament havia empitjorat. Hi havia un temps d’espera excessivament llarg. Teníem en concessió un servei que no responia en absolut a les expectatives que eren lògiques d’esperar».