El 2020, any de pandèmia, hi va haver 631 naixements i 940 defuncions a Manresa, el que genera un decreixement vegetatiu de 309 persones. Segons dades aportades pel regidor socialista Joaquim Garcia, l’any de l’esclat de la pandèmia els 631 naixements registrats l’any passat a Manresa són inferiors als comptabilitzats en anys anteriors, però la gran diferència es dona en les baixes, que arriben a les 940 quan ronden les set-centes altres anys.

El regidor socialista va afegir que la població que arriba a la ciutat provinent d’altres municipis també va ser mes fluixa l’any passat: 202 persones van canviar de municipi i 805 persones van arribar de l’estranger.

Garcia va recordar que els darrers anys Manresa havia tingut un saldo poblacional positiu i que aquesta tendència ara es veia truncada perquè l’arribada de nova població no podia equilibrar el decreixement vegetatiu que hi ha hagut. El regidor socialista va defensar establir polítiques públiques que beneficiïn parelles en edat fèrtil o programes d’habitatge perquè es pugui incrementar el creixement vegetatiu de la ciutat.

També que es tingui en compta des del punt de vista de la promoció econòmica perquè pugui augmentar la qualificació de la població i així augmentar la renda mitja anual i revertir l’empobriment.