El 100% dels titulats en Educació Infantil, Logopèdia, Gestió d’Empreses (ADE), Infermeria i Podologia de la promoció 2017-2018 d’UManresa estan treballant tres anys després de graduar-se, un índex que és del 97,9% en el cas de les persones graduades en Fisioteràpia. L’enquesta d’ocupabilitat realitzada l’han respost 209 persones de les 329 que formen part d’aquesta promoció.

Les millors dades d’ocupabilitat són les de les persones titulades en Podologia, que des de la promoció del 2012-2013 es mantenen en el 100% d’índex d’inserció. En el cas de les persones titulades en Infermeria i Educació Infantil és la primera vegada que assoleixen el 100% d’ocupabilitat tenint en compte les dades d’anteriors estudis d’Inserció Laboral, que UManresa - FUB elabora des de l’any 2005.

L’estudi d’inserció laboral ha analitzat també la contractació indefinida. En aquest sentit, les persones titulades en Gestió d’Empreses i en Infermeria són les que tenen un percentatge més elevat de contractació indefinida, amb un 62,5% i un 46,9%, respectivament. Val a dir que en el cas de la Podologia, bona part de les persones enquestades estan ocupades en règim d’autònoms.

La gran majoria de les persones titulades a UManresa dins de la promoció 2017-2018 van trigar menys d’un any a trobar feina una vegada completats els estudis. En aquest àmbit destaquen les persones graduades en Infermeria i Gestió d’Empreses, que afirmen haver trobat feina abans d’acabar la carrera. En el cas d’Infermeria representen el 73% del total de l’alumnat i en el de Gestió d’Empreses, el 50%.