Un informe del Servei de Tresoreria de l’Ajuntament de Manresa quantifica en 156.096 euros els ingressos que aportarà l’any que ve el recàrrec del 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris de tres o més pisos buits durant més de 2 anys. Segons l’informe, la secció d’Habitatge ha quantificat en 603 el nombre d’habitatges als quals pot ser d’aplicació el recàrrec de l’IBI.

El Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària considera que «durant el tràmit de declaració de la desocupació es puguin estimar al·legacions que facin reduir aquesta xifra en un 10% i, per tant, estimem que es declararan un total de 543 habitatges buits per a l’exercici 2022».

La quota mitjana de l’IBI a habitatges que es preveu per a l’any 2022 és de 574,93 euros, que correspon a 18.627.289 euros per a un total de 33.209 habitatges l’any 2021 aplicant l’increment previst del tipus impositiu del 2,5% per a l’any 2022.

Considerant que es declarin un total de 543 habitatges buits l’any 2022 i se’ls apliqui un recàrrec mitjà de 287,47 euros, l’informe afirma que «podem obtenir uns ingressos derivats de l’aplicació de recàrrec de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles respecte dels immobles d’ús residencial situats en sòl urbà, del municipi de Manresa, que es trobin desocupats amb caràcter permanent, de 156.096,21 euros».

Segons dades de gener de 2021, a Manresa hi ha 7.352 habitatges sense empadronament, el 73% dels quals està a mans de petits tenidors.

Posar habitatge al mercat

Segons va explicar el govern municipal d’ERC i JxM, seguint la línia de les actuacions que ja s’han posat en marxa per mobilitzar habitatge buit, l’equip de govern planteja ara un recàrrec de la quota de l’IBI per tal de seguir incentivant que els pisos buits es posin al mercat amb la finalitat de recuperar-ne l’ús.

La mesura va ser aprovada al ple municipal del passat mes d’octubre amb els vots a favor dels regidors dels grups municipals d’Esquerra, Junts i Fem.