La regidoria de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa ha iniciat aquesta setmana els treballs per millorar i preservar la qualitat del riu Cardener. Els treballs consisteixen en la retirada d’espècies invasores com són les canyes –en una superfícies de 1.230 m2- i una cinquantena d’acàcies bordes, i a continuació la plantació de 300 d’arbres i arbusts propis de boscos de ribera (Àlbers, freixes de fulla petita, sargues, saulics, salzes blancs, tamarius, saücs, marfulls, arços blancs i sanguinyols), que seran regats manualment durant els dos propers estius.

L’actuació es farà al tram situat entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou i tenen un pressupost de 33.226 euros (IVA inclòs).

Els treballs formen part del conveni signat entre el setembre passat entre l’Ajuntament de Manresa i l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’objectiu de millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del riu, mitjançant un programa d’acció que inclou diferents mesures per a la recuperació d’hàbitats fluvials, millorar la connectivitat del riu, millorar la qualitat de l’aigua i promovent també la informació i les activitats de difusió.

Les actuacions de custòdia acordades amb l’ACA s’emmarquen en el Pla Estratègic del Cardener 2030, centrat al marge esquerre del Cardener, entre el pont Nou i la desembocadura de la riera de Rajadell, a la zona de Can Poc Oli. Aquest espai comprèn el tram més urbà del riu al seu pas per Manresa, però també àmbits menys afectats per la presència humana i amb un gran interès naturalístic, com són l’albereda de Can Poc Oli o la riera de Rajadell, just en l’àmbit de la seva desembocadura.

El Pla Estratègic del Cardener és un document de planificació a llarg termini que fixa els objectius necessaris per a la millora del riu i unes línies d’actuació estratègiques a seguir per aconseguir-los. El Pla va ser aprovar per unanimitat de tots els grups polítics en el Ple Municipal de 18 de novembre.