El servei d’Urgències d’Alhaia forma part des del mes de juliol del programa Urgències VIHgila per diagnosticar pacients que ignoren estar infectats pel VIH.

Althaia forma part del programa conjuntament amb els hospitals Clínic, Bellvitge, Mar, Sant Pau, Esperit Sant, Taulí, Trueta, Arnau de Vilanova i Santa Tecla, que han localitzat onze positius.

Davant consultes per malalties o circumstàncies relativament comuns a urgències que se sap que es presenten en més freqüència en els pacients infectats pel VIH que en la població general no infectada, el metge d’urgències, previ consentiment del pacient, sol·licita una serologia VIH.

Aquesta serologia no interromp el procés assistencial, ja que es tracta de pacients que fan consultes per simptomatologia d’infecció de transmissió sexual, la utilització intencionada de drogues per tenir relacions sexuals o bé sol·liciten tractament profilàctic després d’una situació de risc de transmissió de VIH, o que són diagnosticats d’herpes zòster, pneumònia o síndrome mononucleòsica.

En el cas que la serologia resulti positiva, com ja ha succeït en 11 pacients dels més de 1.700 testats (el 0,6 %), el centre contacta amb el pacient per fer-ne el seguiment i iniciar el tractament. El programa Urgències VIHgila, liderat per la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències, durarà 2 anys en 20 serveis d’urgències catalans.