Aigües de Manresa i Eurecat han creat un sistema que captura dades de sensors i genera alarmes quan es troben fora dels paràmetres. D’aquesta manera permet optimitzar la gestió de l’aigua.

El sistema captura dades de múltiples sensors (nivells de clor, pressió, cabals, consums, vibracions, etcètera) des de la plataforma de programari lliure Sentilo, i els consolida en una base de dades orientada al tractament massiu, Timescale.

La plataforma calcula els valors dels sensors virtuals que s’han definit, poden relacionar informació multidimensional i generar alarmes quan estan fora dels rangs admissibles.

El projecte, anomenat Plataforma IoT per a l’homogeneïtzació i estandardització de l’operació de serveis intel·ligents, té com a objectiu principal el disseny i desenvolupament d’un programari per a la generació d’alertes dels diferents sistemes en les infraestructures de tractament i distribució de l’aigua.

Els valors dels sensors virtuals i de les alertes es representen a través d’una interfície basada en el programari lliure Grafana, a disposició dels operadors del centre de control, que poden fer el seguiment i veure l’evolució dels processos de tractament i distribució de l’aigua.

Amb independència de les altres eines de suport per a la gestió que ja té Aigües de Manresa, el nou sistema permet relacionar informació de múltiples àmbits i poder efectuar càlculs complexos amb volums de dades significatius.

El sistema s’ha dissenyat per poder anar incorporant-hi nous sensors virtuals d’acord amb les necessitats de control de noves instal·lacions o d’ampliació de les que hi ha.

El projecte s’emmarca en el Programa de Cupons a la competitivitat empresarial 2020, que promou l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya, i que tenen com a objectiu principal la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa.