L'ajut de 2,7 milions d'euros aprovat pel Consell de Ministres que l'Ajuntament ha anunciat aquesta setmana que ha rebut per al Camí Ignasià de Manresa es destinarà a nou intervencions. Algunes són noves de trinca, com el mirador que es farà l'any vinent a la Torre Santa Caterina, i d'altres ja estan en marxa, com les obres a l'antic Col·legi de Sant Ignasi, o ja s'han acabat, com la rehabilitació del carrer del Balç.

L'alcalde Marc Aloy i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, han presentat aquest matí les actuacions. Calmet ha comentat que, si quan va presentar les activitats de Manresa 2022 ja van dir que estaven "contents i exultants", ara també ho han de dir perquè un ajut de 2,7 milions d'euros en l'àmbit del turisme de la ciutat és totalment inèdit i significa que l'aposta per la petjada ignasiana i, en concret, pel Camí Ignasià, han estat un encert. Ha recordat que aquesta subvenció ha posat Manresa al mateix nivell que altres atractius turístics a nivell estatal com el Camí de Sant Jaume, que també ha rebut una subvenció com la de Manresa. En aquest cas bastant més superior, de 62 milions d'euros.

Aloy, que ha repassat les actuacions una per una, ha remarcat que l'ajut "posa la ciutat a un nivell que no imaginàvem" quan es va començar a treballar en l'aposta pel Camí Ignasià. Ha explicat que tots els projectes que es tiraran endavant ja estaven en cartera però que sense aquesta subvenció no es podrien haver materialitzat amb tanta agilitat. Ara, ha recalcat, "ho podrem fer tot i podrem destinar els diners" que hi hauria dedicat l'Ajuntament "a altres coses".

Les obres amb els 2,7 milions d'euros s'han de justificar abans de l'octubre del 2025 com a màxim però la intenció és dur-les a terme -les que s'han de realitzar- entre el 2022 i el 2023.

Les nou actuacions són les següents:

  • Antic Col·legi de Sant Ignasi – Centre d’Acollida de Pelegrins: es contempla la restauració estructural de l’edifici, la construcció dels nous accessos i l’execució museogràfica del nou Museu de Manresa i Museu del Barroc de Catalunya.
  • Torre de Santa Caterina – mirador: s'ha programat una intervenció per retirar les antenes instal·lades als murs de la torre, restaurar l'edifici i construir a l'interior de la torre una estructura independent que constitueixi un mirador sobre la ciutat i el Cardener. 
  • Torre de Santa Caterina – jaciment arqueològic del convent de Sant Cristòfol: l'Ajuntament de Manresa ja ha dut a terme accions per estudiar el jaciment, amb la voluntat que els propers passos serveixin per fer-lo visitable i integrat dins de l'àmbit de l'arribada del Camí Ignasià.
  • Itinerari connexió Pont Vell amb el transport públic: La proposta permet completar l'itinerari de vianants entre el Pont Vell, la porta d'entrada del Camí Ignasià a la ciutat i l'Estació de ferrocarril del Nord (Adif). 
  • Itinerari del Pont Vell a la font de Sant Pau: la proposta que es fa és consolidar el camí de servei actual i adaptar-ne el ferm. En aquest punt, per permetre el trànsit segur de persones pel costat del riu Cardener, cal recuperar l'escullera existent al marge esquerre de manera que es pugui ampliar el camí per a vianants sense necessitat que aquests baixin a la carretera de Barcelona per seguir el curs en direcció a la font de Sant Pau. Aquest tram és la connexió entre el camí de Sant Ignasi i el Camí de Sant Jaume. 
  • Itinerari de la Font de Fans a la Creu del Tort: recuperació i adequació del camí que puja des del riu Cardener fins a la Creu del Tort passant per la Font de Fans. El projecte contempla la construcció de diverses rampes i dues escales per salvar el desnivell, a més de la millora de la urbanització del camí i el mirador.
  • Entorn de la capella de Sant Marc i de la Cova: adequació del camí que surt del Pont Vell i la capella de Sant Marc i s'enfila fins al santuari de la Cova vorejant el carrer Sant Marc i el camí de la Cova. Consisteix a millorar l'espai públic, eliminar restes d’antigues edificacions i replantar vegetació. També es preveu una actuació per millorar la mobilitat i l'accessibilitat amb vehicles al santuari i la dignificació de la plaça del santuari.
  • Pont Nou: reparació de fissures i esquerdes als paraments vistos. Es tracta de la tercera fase, després que el 2015 ja s’executés la reparació de la base de les piles del pont i la protecció davant la soscavació; i la impermeabilització, drenatge i substitució del paviment i reposició de serveis.
  • Carrer del Balç: s'ha executat una intervenció general de millora, que es basa en la renovació del paviment i de les xarxes de serveis.

Els detalls de tots els projectes i el finançament que s’hi destinarà es pot consultar en aquest enllaç.