Fem Manresa ha acusat l’Ajuntament de Manresa de fer un «concurs a mida» perquè sigui La Caixa qui presti els diners per comprar la Fàbrica Nova, que era propietat de La Caixa.

Fem «veu amb preocupació» el procediment seguit per ERC i JxM per concertar l’operació de préstec a llarg termini per import de 5.836.316,90 euros que li ha de servir a l’Ajuntament per adquirir les parcel·les de la Fàbrica Nova, que eren propietat de la Caixa.

Asseguren que «és la primera vegada que es realitza un canvi en els barems de puntuació, que fins a dia d’avui sempre s’havien fet segons la millor oferta econòmica. En aquest cas, s’han modificat els barems perquè sigui el 60% d’oferta econòmica i l’altre 40% siguin projectes d’interès per a la ciutat de Manresa».

La candidatura exposa que aquest tipus de concurs beneficia especialment a la gran banca, ja que dins els projectes d’interès per a la ciutat de Manresa s’inclouen pisos que tenen les entitats bancàries, aportacions de patrocini a les festivitats de la ciutat i donacions a entitats privades, entre d’altres.

Des de Fem Manresa creuen que «no és casualitat que aquest canvi s’hagi portat a terme quan es compren uns terrenys propietat de la mateixa Caixa per un alt cost econòmic» i pensen que pot representar «un precedent perillós», ja que, segons apunten, si se segueixen aplicant aquests criteris a la resta de concursos, «La Caixa els guanyarà sempre».